Hermods förvärvar BCY – Blekinge Yrkeshögskola

PRESSMEDDELANDE 2011-06-22

Hermods AB förvärvar BCY av Blekinge Tekniska Högskola, BTH, per 22 juni 2011. BCY driver yrkesutbildning, yrkeshögskolor och uppdragsutbildning. Verksamheten drivs idag som en integrerad del av BTH, men under eget varumärke. Som en del av affären kommer ett samarbete upprättas mellan Hermods och BTH. Det omfattar bland annat verksamhetsutveckling, samarbete kring distansutbildning och lärplattformar med mera.

BCY har en stark bas i Sydöstra Sverige med etableringar i Karlskrona, Nässjö och Kalmar. Exempel på utbildningar är Kvalificerad Säljare/Key Account Manager, Trädgårdsmästare och Psykiatri. Inom uppdragsutbildning erbjuds bland annat utbildningar inom omvårdnad och vård. Verksamheten utbildar varje år drygt 200 studerande, till dessa kommer deltagare i uppdragsutbildning.

Ambitionen med förvärvet för Hermods är att befästa en redan stark position i regionen samt addera med nya kompetenser till bolaget som kan användas i Hermods geografiska plattform. I och med förvärvet får bolaget också en långsiktig etablering i Karlskrona, en viktig ort i regionen.

”BCY är en väl etablerad verksamhet med högkvalitativa yrkeshögskoleverksamheter. Verksamheten har stabila söktal, nöjda studerande och skickliga medarbetare. Hermods har en lång tradition inom yrkesutbildning och Yrkeshögskolan är viktigt i strategin för området.” säger Hermods VD Keith Fransson. ”Särskilt ser vi med glädje på den kompetensförstärkning förvärvet innebär inom omvårdnad, hälsa och psykiatri. Stora pensionsavgångar och behov av kompetenshöjning gör området prioriterat för framtiden.”

”Det är positivt att ny huvudman för BCY blir Hermods som har en lång tradition inom utbildning. Bolaget har en omfattande verksamhet i regionen och har goda förutsättningar att ta BCY till nästa nivå.”, säger Ursula Hass, rektor vid BTH.

Förvärvet innebär ett byte av huvudman, vilket kräver Myndigheten för Yrkeshögskolan:s godkännande.


Om Hermods
Hermods är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag, grundat 1898. Sedan starten har över 4 miljoner svenskar studerat på Hermods. Idag är bolaget en av Sveriges största aktörer inom yrkesutbildning, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadstjänster. Fler än 30 000 studerande och deltagare runt om i världen väljer Hermods varje år. Bolaget driver även en gymnasierörelse under namnet Design & Construction College. År 2010 omsatte Hermods ca 220 Mkr.

Om Blekinge Tekniska Högskola
Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. Huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne.

För mer information kontakta
 Keith Fransson, VD Hermods Group AB, Mobil: 0709-919182. E-post: This is a mailto link Henric Johnson, vice-rektor BTH, Mobil: 0455-38 56 64, E-post: This is a mailto link

uiqt|wBsmq|p5nziv{{wvHpmzuwl{5{msmq|p5nziv{{wvHpmzuwl{5{muiqt|wBpmvzqk5rwpv{wvHj|p5{mpmvzqk5rwpv{wvHj|p5{muiqt|wBqvnwHpmzuwl{5{mqvnwHpmzuwl{5{m