Hermods tilldelas ett av Sveriges största vuxenutbildningsuppdrag

Hermods Vuxenutbildning

Uppsala kommun väljer Hermods som ensam leverantör i båda de parallella upphandlingarna av kommunens teoretiska vuxenutbildning. Tillsammans utgör de två avtalen ett av Sveriges största uppdrag att bedriva nätbaserad utbildning för vuxna. Avtalen omfattar ca 750 årsstudieplatser och löper med option till augusti  2016. 
 
 Två studieformer
Den första av de två upphandlingarna avser distansutbildning där de studerande genomför sina studier via Hermods digitala lärplattform Novo.
Den andra upphandlingen avser nätbaserad utbildning som kompletteras med individuellt anpassat stöd av lärare i Hermods lokaler i Uppsala. 

 Kvalité i fokus
Uppsala kommun har som mål att vuxenutbildningen ska ge kunskaper som utgör en grund för samhällslivet, yrkeslivet och fortsatta studier.
De förkunskaper som den studerande har ska bestämma på vilken nivå studierna ska påbörjas, och studierna ska kunna kombineras med arbete, praktik eller studier hos annan utbildningsanordnare. Detta ställer krav på en utbildningsmodell som medger stor flexibilitet vid val av studieform och som bygger på kvalitativa rutiner för dokumentation och uppföljning.
Hermods utbildningsmodell har av Uppsala kommun funnits uppfylla dessa högt ställda krav, och Hermods tilldelades högsta kvalitetspoäng i båda upphandlingarna.
 
 Stark och långvarig förankring i Uppsala
Redan i en upphandling 2005 valde Uppsala kommun Hermods som leverantör av nätbaserad vuxenutbildning.  I den påföljande upphandlingen 2007 valdes Hermods igen, och nu har alltså Uppsala kommun tilldelat Hermods uppdraget en tredje gång.
Skolan präglas av goda studieresultat och nöjda studerande. Under 2010 betygsatte Hermods i Uppsala drygt 1400 kurser, varav 90 % med betyget G eller högre.
 
"Upphandlingen av Vuxenutbildning inom Uppsala Kommun befäster Hermods position som Sveriges största vuxenutbildare. Vårt systematiska kvalitetsarbete borgar för goda resultat och vårt arbete inom pedagogik och teknik positionerar oss som en förnyare av den moderna vuxenutbildningen" säger Tomas Abrahamsson, Affärsområdeschef Vuxenutbildning - Sfi på Hermods.

För mer information kontakta:
Claudiu Deak, marknadschef
Telefon: 08-410 251 10
E-post: This is a mailto link


Hermods AB är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag, grundat 1898. Hermods är en av Sveriges största aktörer inom yrkeshögskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadstjänster. Hermods har fler än 30 000 studerande och deltagare runt om i världen. Företagets huvudägare är Inter IKEA Investments AB.

uiqt|wBkti}lq}5lmisHpmzuwl{5{mkti}lq}5lmisHpmzuwl{5{muiqt|wBqvnwHpmzuwl{5{mqvnwHpmzuwl{5{m