DISTANSUTBILDNINGAR

Att utbilda sig är för många en viktig del i såväl den personliga som den karriärmässiga utvecklingen, men ibland kan det vara svårt att kombinera utbildning med övriga engagemang eller intressen i livet. Det kan handla om allt från familj och arbete till personliga intressen eller hobbyaktiviteter. Trots att dessa delar i livet är viktiga kan en utbildning öppna dörrar till möjligheter som man annars inte hade fått tillgång till.

De allra flesta har ett drömyrke eller en bild av vad de vill göra. Många väljer ändå bort utbildning, helt enkelt för att det inte är något som passar in i deras livssituation. Att lämna ett jobb med trygg inkomst för att studera kan kännas som ett stort steg. Nu finns det däremot alternativ som gör det möjligt att skaffa sig en utbildning samtidigt som man jobbar eller har andra typer av ansvar. Lösningen kan vara distansutbildningar. Tack vare en internetuppkoppling och en dator eller surfplatta är det möjligt att studera var man än befinner sig i världen eller vilken tid på dygnet man har tid att ägna sig åt sin utbildning.

DISTANSUTBILDNINGAR PÅ HERMODS

Hos oss på Hermods kan du läsa flera olika typer av utbildningar och kurser på distans: komvux, sfi, yrkeshögskola, företagsutbildning eller certifieringskurser.

Att studera en distansutbildning kan vara mycket praktiskt. Det ger dig som student möjlighet att själv välja när och var lärandet ska ske, och passar därför dig som vill kunna vara mer flexibel i dina studier. Distansutbildningar gör det även möjligt att studera för den som arbetar eller på annat sätt inte har möjlighet att delta i klassrumsundervisning på dagtid. Att studera på distans innebär ett större ansvar men samtidigt en större frihet som gör att många känner sig mer effektiva och hinner med mer än att utbilda sig.

komvux på distans

Komvux på distans - här kan du välja att läsa distanskurser för behörighet för högskola eller universitet. Vi erbjuder även flera olika yrkesutbildningar vilket innebär att du läser yrkeskurserna och får en renodlad yrkesutbildning. Yrkesutbildningarna innehåller arbetsplatsförlagt lärande, apl. Apl betyder att en del av utbildningen genomför du på en arbetsplats där du får möjlighet att testa dina kunskaper i praktiken. För dig som behöver läsa in behörighet kan fristående distanskurser vara vägen mot högskola.

sfi - svenska för invandrare på distans

Det finns även möjlighet att läsa svenska för invandrare, sfi på distans hos oss på Hermods.

Yrkeshögskola på distans

Hermods Yrkeshögskola (YH) är valet för dig som vill skippa traditionella utbildningsvägar för att kunna karriärväxla och utnyttja din fulla potential, oavsett bakgrund. En yrkeshögskoleutbildning är en kortare nischad utbildning på högskolenivå inom en specifik bransch där det finns ett uttalat behov på arbetsmarknaden. De flesta av våra YH-utbildningar är på distans för att du lättare ska kunna ta till dig utbildningen samtidigt som du jobbar eller har andra privata åtaganden som försvårar för dig att studera på utsatta tider i ett klassrum.

Företagsutbildningar på distans

Företagsutbildningar på Hermods riktar sig till dig som har förvärvat kunskap genom erfarenhet. På Hermods kan du validera dina kunskaper till formell utbildning. Dessa utbildningar är vanligtvis på distans just för att du ska kunna kombinera befintligt arbete med studier. Hos oss kan du validera din kunskap och bli undersköterska, vårdbiträde eller barnskötare.

Hermods erbjuder ett brett utbud av distansutbildning inom olika ämnesområden. Några av de områden som Hermods erbjuder kurser inom är:

 • Vård och omsorg
 • Barn och fritid
 • Bygg och anläggning
 • Inköp och logistik
 • Teknik
 • Måleri
 • Trädgård
 • Ekonomi
 • IT
 • Försäljning
 • Matematik
 • Språk

TIPS FÖR ATT PLUGGA PÅ DISTANS

Att studera på distans kan samtidigt vara knepigt för den som är ovan vid upplägget. När du studerar på egen hand krävs det en hel del planering för att få arbetet gjort, och en del kan tycka att det är svårt med ett så stort eget ansvar. Många av oss blir till exempel enkelt distraherade och skjuter gärna upp saker till sista sekunden. För att få ut det mesta av distansutbildningar och inte tappa fokus, kan det därför vara bra att tänka på vissa saker.

 1. Håll kontakt med dina klasskamrater: Det är inte lika lätt att lära känna dina klasskamrater när du inte träffar dem regelbundet, men det betyder inte att det inte kan vara givande att försöka hålla kontakten. Med hjälp av dagens virtuella möjligheter, sociala medier och digitala klassrum via en lärplattform, kan du enkelt hålla dig uppdaterad om vad dina klasskamrater gör även när du pluggar på distans. Genom att till exempel skapa grupper på sociala medier kan studenter diskutera utbildningen och utbyta kunskap och information. Dina distanskurser känns garanterat mer givande om du delar dina upplevelser med andra.
 2. Planera dina studier: Läs igenom kursplanen eller handboken till dina distanskurser ordentligt innan studierna börjar och använd sedan informationen till din fördel. Skapa ett tidsschema där du märker ut vad som ska göras och hur mycket tid du uppskattar att du behöver för varje uppgift. Om du har svårt för att planera långt fram i tiden, gör istället ett nytt schema veckovis.
 3. Använd dina lärare som stöd: Precis som på en vanlig utbildning, finns det på de flesta distansutbildningar lärare och handledare som ska hjälpa och vägleda studenterna. Oftast sker kommunikationen genom en virtuell plattform, men vissa distansutbildningar har även obligatoriska möten. Om du känner att du inte förstår en uppgift eller har kört fast, tveka inte på att ta hjälp av dina lärare. I lärplattformen kan du ha webbmöten med din lärare samt att ni kan prata via videosamtal.
 4. Intressera dig för dina studier: Om du valt att plugga på distans, är det antagligen inom ett område som intresserar dig. Kom ihåg att du faktiskt studerar för din egen skull, och ju mer engagerad du är desto mer får du ut av din utbildning.