HÖGSKOLEPROV

Högskoleprovet har blivit en viktig del i antagningen till högskole- och universitetsstudier och en hög andel av dem som studerar på högskola har fått sin högskolebehörighet tack vare högskoleprovet. Därför har det blivit allt viktigare för många att träna för högskoleprov. Ett sätt att träna är att använda gamla prov som finns tillgängliga på nätet. Dessutom finns det särskilda böcker och kurser som förbereder den som ska göra provet.

VAD ÄR HÖGSKOLEPROVET?

Högskoleprovet är ett prov som har till syfte att pröva de kunskaper som krävs för studier på högskolor och universitet i Sverige. Provet utgörs av åtta delar som består av flervalsfrågor. Resultatet av provet utgör sedan en egen sökandekategori i antagningar till utbildningar på högskolor och universitet och vissa andra utbildningsinstitutioner, vilket innebär att man endast konkurrerar om platserna i denna kategori, som är minst en tredjedel av det totala antal platser som finns på utbildningen. Provet ges två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten.

Hermods erbjuder förberedelsekurser för högskoleprovet. Att gå en kurs för att träna för högskoleprov kan vara ett mycket bra val. Man kan visserligen göra om högskoleprovet flera gånger för att förbättra sitt resultat, men det innebär i regel att det tar längre tid innan man kan påbörja sina studier på den önskade utbildningen, dessutom kostar det pengar att göra provet.

Förutom kurser i att träna inför högskoleprovet erbjuder Hermods även andra kurser som bland annat kan behövas för att söka in på en särskild utbildning. Vi har komvux-kurser i matematik, naturvetenskapliga ämnen, historia, språk med mera som ger behörighet till vissa utbildningar. Dessutom erbjuder de en mängd olika yrkeshögskoleutbildningar.

VAD KOSTAR HÖGSKOLEPROVET

Högskoleprovet kostar 450kr. Anmälan till högskoleprovet sköts av Universitets- och högskolerådet (UHR) . Betalningen kan antinge göras via PlusGiro, men smidigast är att betala med kreditkort som Visa och Mastercard. Notera att betalningen måste vara genomförd senast under den sista anmälningsdagen.

HÖGSKOLEPROVETS DELAR

För dig som i vår planerar att göra provet för första gången gäller det med andra ord att nu börja titta närmare på högskoleprovets olika delar. Eftersom det kan vara svårt att föreställa sig dessa utan att tidigare ha sett dem på nära håll följer här en mer ingående beskrivning av momenten som ingår:

Kvantitativt provpass

Det kvantitativa provpasset består av fyra olika delprov med inriktning mot matematisk problemlösning, kvantitativa jämförelser, kvantitativa resonemang samt diagram, tabeller och kartor. I de här delarna krävs en förståelse för bråk, procent, avrundning och diagramavläsning. Öva gärna på gamla högskoleprov för att få en bättre insikt om hur delarna ser ut och vad du måste kunna. Först när du har utvecklat ett tänk som passar dig så har du goda möjligheter att få ett bra resultat, men det kräver träning. Börja i tid!

Verbalt provpass

Också det verbala provpasset består av fyra delprov som fokuserar på ordförståelse, svensk läsförståelse, meningskomplettering och engelsk läsförståelse. För att vara förberedd på denna del är det bra att öva upp läshastighet och läsförståelse. Träna på att läsa ordentligt och på att snabbt få överblick över texten. Förbered dig på stressiga omständigheter och använd gärna en timer när du ska plugga till högskoleprovet.

Högskoleprovet består också av en del som inte räknas. Syftet är att testa uppgifter inför kommande prov. När du skriver högskoleprovet så får du ingen information om vilket pass som är utprövningspass, och det är alltså ingen bra idé att försöka spara energi genom att slarva sig igenom något av provpassen. I värsta fall kan ett sådant scenario leda till att du får ett sämre provresultat.

Att gå igenom gamla prov är ett bra sätt att få en bra bild av högskoleprovets upplägg och dina kunskaper. Det är ovanligt att vara lika bra på allt och du som vill plugga till högskoleprovet och aktivt öva upp dina problemområden kan få rätt stöd via Hermods högskoleprovskurs. Denna förbättrar dina möjligheter till ett bättre resultat och eftersom den ges på distans kan du lägga upp studierna helt efter dina egna förutsättningar och önskemål. Mer information hittar du på Hermods webbplats.

SKRIV BRA PÅ HÖGSKOLEPROVET - TRÄNA

När du väl bestämt dig för att skriva högskoleprovet är det ett bra första steg att titta närmare på tidigare års prov för att få en tydligare bild hur högskoleprovet är upplagt och vilka kunskaper som krävs. Det är även viktigt att ha god överblick över de olika delarna som ingår i provet. Se till att följa upp riktlinjerna för tid, schema, hjälpmedel och liknande för att minska risken för att du blir överraskad under provdagen.

Den viktigaste anledningen när du övar på gamla högskoleprov är att få enbra överblick på olika provdelarna. Ju mer du övar, desto lättare blir det att genomföra det riktiga provet utan stress. Många som gör högskoleprovet upplever att bland annat högskoleprovets mattedel skiljer sig från annan matte, men med rätt träning så lär man sig behärska tänket.

Det finns olika tips på förberedelser, här är några av våra. Du som inte vill lämna något åt slumpen, eller som har svårt att komma vidare med förberedelserna inför högskoleprovet på egen hand kan anmäla dig till en högskoleprovskurs. Under en sådan får du möjlighet att öva på provets samtliga delar och kursen innehåller också olika övningar och lektioner som kan guida dig framåt. Till exempel får du möjlighet på att träna på att disponera provtiden. Då kursen arrangeras på distans och läses via en digital läroplattform så kan du lägga upp studierna och övningarna precis som de passar dig.

Det är ingen idé att lägga massor av tid på att öva på sådant som du redan kan eller känner dig trygg inom. Även om det kan vara bra och kika över alla provdelar så finns det mycket att vinna på att fokusera på de områden som du har svårt för.