Därför behövs kvinnor i ”manliga” jobb och utbildningar!

Idag ser vi att nästan 94% av de sökande till byggutbildningarna är män.* Det är något som behöver ändras för att få en större bredd i branschen. Det handlar om inkludering, men även mångfalden behöver breddas. ”- Vårt jobb inom YH är förmedla de olika rollerna, berättar Anna, utbildare inom Hermods Yrkeshögskola. Att driva branschen framåt genom utbildning som är anpassade efter alla kön och erfarenheter förändrar samhällsstrukturer.

Idag ser vi att nästan 94% av de sökande till byggutbildningarna är män.* Det är något som behöver ändras för att få en större bredd i branschen. Det handlar om inkludering, men även mångfalden behöver breddas. Rollerna och det traditionella hantverksyrket har förändrats över tid. Idag arbetar vi med hållbart byggande och för framtidens behov.

En snabb väg till jobb är genom YH (Yrkeshögskola). Man är så ung, när man väljer gymnasieutbildning och det är inte alltid rätt val i livet. Många väljer att byta karriär efter några år. Det man valde som ung funkar inte längre. Att arbeta inom bygg är idag roller som passar kvinnor och män lika bra, såsom att arbetsleda, hållbarhet, KSA (Kvalitetssamordning) och även rita byggnader (BIM & CAD), samt planera för grönytor i bostadsområden och stadsmiljö.

”- Vårt jobb inom YH är förmedla de olika rollerna, berättar Anna/ utbildare inom Hermods Yrkeshögskola. Att driva branschen framåt genom utbildning som är anpassade efter alla kön och erfarenheter förändrar samhällsstrukturer. Med jämn könsfördelning speglas samhället mer och yrkesrollerna blir inte sneda. Inom VVS till exempel är 98% män. Det blir en egen liten värld. Vi behöver alla typer av kompetenser för att få mångfald i branschen.”

Du behöver t ex inte ha varit elektriker, för att vidareutbilda dig i vissa yrken inom YH, utan kan läsa preparandkurser för att få den behörighet som krävs. Det är en väldigt bra väg in som inte många känner till, det gör att en del sorterar bort dessa utbildningar. Vårt jobb är att visa att du kan hitta vägar fram till jobb och utbildning utan att ha varit t ex elektriker i grunden. 

Ingångslönen är runt 30-35.000:- . Platschefer kan få upp till 65-70.000:-.** De kvinnliga arbets- och platscheferna är generellt sätt oerhört attraktiva på arbetsmarknaden. Utmaningen är att både få in fler kvinnor men även att behålla dem i branschen. Att arbetsgivare aktivt ger möjlighet att kombinera karriär och föräldraskap är avgörande.

Många av de som söker sig till en YH-utbildning inom bygg har haft en yrkeskarriär och vill göra ett lyft i sin roll.  Det finns även de som jobbat inom exempelvis restaurang och andra serviceyrken. Det är fler kvinnor som karriärväxlar i branschen. Byggbranschen har breddats enormt de senaste 20 åren. Många nya yrken lockar som BIM-samordning, att få jobba med 3D modeller, men även det framtida hållbara byggandet. Där finns något som drar utöver att vara i byggbranschen, bland annat ser vi både ny teknik och även möjligheten till att påverka samhällsbyggande som nya möjligheter i branschen.

För att få perspektiv i könsrollerna kan vi även nämna att vi behöver fler manliga stödpedagoger också.

Källor:

*=YH-antagning 2021

**= https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/loner-och-arbetskostnader/

Bygg- och anläggningsutbildningar på Hermods YH

INTERVJUER MED STUDERANDE