Lär dig språket för att snabbare komma in i samhället

Under 2013 invandrade totalt ca 3,4 miljoner människor till något av EU-länderna. Av dessa kom ungefär 1,4 miljoner från ett land som inte är medlem i EU. I Sverige beräknades då antalet personer födda utomlands till nästan en och en halv miljon människor, vilket är cirka 15 % av hela landets befolkning. Sedan dess har siffrorna stigit enormt, främst på grund av den stora mängd människor på flykt undan krig och elände.

När man kommer till ett nytt land för att bosätta sig kan det vara till stor hjälp att lära sig det lokala språket. Genom att skaffa sig grundläggande kunskaper blir det inte bara lättare att kommunicera med andra, det kan även öka dina chanser att få ett jobb och få dig att känna dig mer hemma i den nya miljön. Men som vi alla vet kan det vara väldigt svårt med språk, och speciellt att lära sig det i vuxen ålder. Som nyinflyttad till Sverige kan du gå kurser i svenska kallat Svenska för invandrare (Swedish language course) hos Hermods. Det finns som sagt flera fördelar med att lära sig det nya språket. Några av dessa är:

Det kan bli lättare att få ett jobb
När man saknar kunskaper i ett språk kan det bli svårare att hitta ett jobb som motsvarar de kunskaper man faktiskt har. Saker som att hitta annonser och skriva ett bra CV blir knepigare, och tar man sig till en intervju kan det vara svårt att få fram det man vill ha sagt. På arbetsplatsen kan det bli svårare att prata och skapa relationer till sina kollegor. Trots att man har en högre utbildning och erfarenhet inom en bransch, kan man bli tvungen att nöja sig med ett arbete som inte matchar ens egna förmågor eller med sämre betalt. Genom att studera Sfi– New in Sweden kan du lära dig svenska och sedan gå vidare och få hjälp med att söka jobb som passar dig.

Du kommer lättare in i samhället
Språket kan vara en barriär som hindrar dig från att träffa nya vänner och knyta viktiga kontakter. Genom att gå en kurs i svenska får du studera tillsammans med andra i samma situation som du. På så vis kan du träffa nya människor samtidigt som du lär dig om det nya språket och kulturen. Att ha ett socialt och ekonomiskt stabilt liv blir två av de viktigaste målen för den som är nyinflyttad i ett land. Att lära sig språket kan vara till stor hjälp för att uppnå båda dessa saker.

Hos Hermods kan du lära dig svenska på olika nivåer. Du kan även välja om du vill studera på distans eller i klassrum tillsammans med andra. Vill du veta mer om Hermods kurser i svenska? Här hittar du information om Hermods Sfi kurser.