Media och kommunikation på Hermods

Områdena media och kommunikation ─ de går ofta hand i hand. Media är många gånger en kanal som används för att kommunicera och sprida information på.

Vad är media?

Media är olika kanaler för att förmedla information och underhållning. De traditionella medierna är tv, dagstidningar och radio. På senare tid har digitala medier som internet och sociala medier slagit stort. Idag finns medier överallt runt omkring oss. Vi är också beroende av dem på många sätt för att hantera privatliv, arbetslivet och för att förstå vår omvärld. Vi använder bland annat digitala medier för att lagra och dela information, kommunicera med vänner och familj, för att knyta nya kontakter eller för att handla varor och tjänster. Digitala medier har förändrat vårt sätt att kommunicera och interagera med varandra. Vi har den konstanta tillgängligheten av information och möjligheten att i realtid ─ hålla kontakt med människor vart som helst i världen genom bland annat videosamtal, sms eller genom olika chattprogram.

Vad är kommunikation?

Man skulle för enkeltens skull kunna säga att kommunikation är sättet att förmedla information från en punkt till en annan, där det finns en sändare och en mottagare. Vilket oftast görs via olika typer av medier eller i interaktionen mellan människor. Vare sig det handlar om tal, skrift, bild, ljud, video eller olika typer av kroppsuttryck.
 Vi befinner oss ständigt i kommunikationsprocesser där vi förmedlar ut olika former av budskap till människor som tolkar och tar emot dem. Att kommunicera effektivt handlar om att alltid förmedla eller rikta sitt budskap så att mottagaren verkligen förstår vad vi menar.

Media- och Kommunikationskurser på Hermods

På Hermods har vi flera olika kurser som behandlar områdena media och kommunikation som syftar till att lära dig att bli bättre på att skapa och förmedla olika typer av budskap och information. Du kan bland annat läsa kurser i Affärskommunikation, Information och kommunikation, Medieproduktion, Grafisk kommunikation och Digitalt skapande.

Företagsutbildningen Kommunicera på jobbet

Kommunikation på jobbet är många gånger avgörande för att vi ska kunna hantera relationer och arbetsuppgifter. När vi kommunicerar finns det alltid en risk för att missförstånd kan uppstå, för att mottagare tolkar budskapet olika utifrån erfarenheter eller bakgrund. Missförstånd som i sin tur kan leda till motsättningar och konflikter. Effektiv kommunikation innebär att de eventuella hindren för kommunikation minskas betydligt. Exempel på kommunikationshinder är språkbarriärer ─ om mottagaren har ett annat modersmål än svenska.

Har du medarbetare som har svenska som andraspråk och skulle behöva utveckla sina kunskaper i svenska språket och kommunikationen på jobbet? Därför har Hermods företagsutbildning tagit fram kursen Kommunicera på jobbet. Språket är en viktig nyckel till att utveckla självförtroendet och säkerheten på arbetsplatsen. Syftet med kursen är att ge dina medarbetare en säkerhet i sin kommunikation, erfarenhet om svenska traditioner och seder, men framförallt muntlig övning.
Läs mer om kursen och hur du bokar här.

Kommunicera på jobbet

Hermods företagsutbildningar erbjuder kursen Kommunicera på jobbet – ett kursupplägg för enskilda individer eller grupper som behöver utveckla sina språkkunskaper.