Nya Försäljning och service, fd. Handel & administration

Skolverket kommer den 1 juli 2022 att uppdatera och byta namn på yrkesutbildningen handel och administration. Utbildningens nya namn är försäljning och service. Upplägget ändras litegrann och moderniseras med nya kurser för att bättre möta dagens arbetsmarknad och utveckling. Upplägget är som så att du väljer mellan två olika baspaket, Administration bas (500 poäng) och Handel bas (400 poäng). För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med en påbyggnadsdel som innehåller ytterligare kurser och ett gymnasie- eller komvuxarbete. Respektive baspaket erbjuder olika påbyggnaddelar med en specifik inriktning som du kan välja under utbildningens gång - du väljer det område där du vill fördjupa dina kunskaper.

Administration bas

Inom Administration bas kan du välja följande påbyggnadsdelar att fördjupa dig inom:  ekonomi och redovisning 400 poäng, HR 400 poäng, inköp 400 poäng och marknadsföring 400 poäng.

Handel bas

Efter att du läst Handel bas kan du fördjupa dina kunskaper med påbyggnadsdelen säljstöd och företagsförsäljning, 400 poäng. Som kompletterar din utbildning till en fullständig gymnasieexamen.

Vad är skillnaden mellan Handel & administration och nya Försäljning & service?

Det som är nytt inom nya försäljning och service är att man initialt väljer ett baspaket med en inriktning. Under utbildningens gång väljer du en påbyggnadsdel inom ett område där du fördjupa dina kunskaper. Utbildningen innehåller också fler kurser än tidigare. Sammantaget blir utbildningen lite längre,  det är för att du ska vara bättre rustad för arbetslivet i slutändan.

Vad kan man arbeta med efter utbildningen försäljning & service?

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesförberedande program på gymnasienivå. Efter att du slutfört utbildningen kan du börja jobba direkt som bland annat marknadsassistent, inköpsassistent, HR-assistent, butikssäljare eller inköpsassistent. Du kan också välja att studera vidare på yrkeshögskola om du skulle vilja.

Hur söker jag till utbildningen?

För att söka en utbildning inom försäljning & service på komvux behöver du ansöka om en plats via din hemkommun. Se vilka orter där vi erbjuder utbildningen via vår hemsida, Hermods.se. Vanligtvis startar utbildningen ett flertal gånger per år, se vad som gäller via din kommuns vuxenutbildning. Utbildningen är gratis och CSN-berättigad.