Guide för dig som vill lära dig ett nytt språk

Att lära sig ett nytt språk är bra ur många synvinklar. Det är både lärorikt och bra för den personliga utvecklingen. Fördelarna med att läsa språk kan göras lång. Det blir exempelvis roligare när du är utomlands på semester om du kan tala det lokala språket och du kommer få en annan upplevelse av din resa. Sedan visar studier på att din hjärna blir smartare om du lär dig ett nytt språk. Dina hjärnceller kommer att öka i antal när du lär dig ett nytt språk och ditt minne kommer att förbättras vilket är bra i alla sammanhang vare sig det gäller studier eller jobb.Språkutbildning är också en viktig del om du vill studera på högskola eller universitet där vissa utbildningar kräver att du har betyg i vissa språk för att var behörig att ansöka. Har du flyttat till Sverige från ett annat land är det viktigt att läsa sfi (svenska för invandrare) och grundläggande svenska för att kunna söka till andra utbildningar.I denna guide kommer vi lista några av Hermods utbud av språkutbildningar som är viktiga om du vill bli behörig för högre studier eller om du bara är intresserad av att lära dig ett nytt språk privat. Vi erbjuder dessutom Språkkurs på distans.

SFI - SVENSKA FÖR INVANDRARE

För dig som är ny i Sverige eller planerar att flytta hit så är svenska för invandrare (sfi) din första utbildning i svenska språket. Hermods erbjuder sfi både på plats i Sverige och som distanskurser du kan läsa utomlands. På utbildningen får du lära dig att skriva och prata svenska, allt om det svenska samhället och vad som krävs för att kunna hitta ett jobb i Sverige. När du är färdig med sfi svenska får du ett betyg och kan fortsätta att studera.

Vilken studieväg och kurs du ska läsa beror på hur mycket svenska du kan och vad du har för tidigare skolbakgrund. Studieplanen är individuell och anpassas efter dina behov.
Tillsammans med lärare och andra elever på sfi, svenska för invandrare, lär du dig att tala, skriva, läsa och förstå svenska.

SPRÅKKURSER VIA HERMODS KOMVUX

På Hermods Komvux kan du läsa många olika språkkurser. Allt från svenska, engelska, tyska, franska spanska och mycket annat. Här kan du läsa mer om vårt utbud.

SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK

Vill du fortsätta studera svenska efter sfi kan du fortsätta med att läsa grundläggande svenska som andraspråk eller svenska som andraspråk på gymnasial nivå beroende på din kunskapsnivå. Svenska som andraspråk riktar sig mot, som antyds av benämningen till studenter som har ett annat modersmål än svenska, men är uppvuxna i Sverige eller har tidigare kunskaper på annat sätt. Svenska som andraspråk kan också vara nästa steg efter avslutad sfi-utbildning.

Grundläggande vuxenutbildning kan du läsa hos Hermods på distans eller i klassrum - vad som passar dig bäst!
När du är klar med grundläggande vuxenutbildning kan du studera gymnasial vuxenutbildning eller läsa en gymnasial yrkesutbildning.

För att studera på universitet och högskola behöver du ha grundläggande behörighet, vilket innebär följande:

  • gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program eller
  • gymnasieexamen från ett yrkesprogram med godkänt (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.

Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 6

Varför har språkkurserna i engelska en annan numrering (5-7), undrar du kanske? Jo, det är för att 1 juli 2012 genomfördes en stor skolreform som kallas GY11. Som bl.a. innebar att kursnamn i språk ändrades för att få en tydligare koppling till GERS, som är en förkortning som står för "gemensam europeisk referensram för språk". Med syfte till att göra kurserna mer jämförbara internationellt. Därför gäller det inte språkkurser i svenska, då se avser modersmål.

HERMODS YRKESHÖGSKOLA

Vill du ha internationell erfarenhet under din yh-utbildning eller vill du arbeta utomlands efter examen? Nu kan du göra din LIA-praktik utomlands!

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa.

Fördelar med en internationell LIA:

  • Du skapar ett internationellt kontaktnät
  • Du ökar dina möjligheter att efter examen få arbete utomlands via din LIA-plats
  • Du spenderar en del eller hela din LIA-period i ett land inom Europa
  • Du får resa, boende och uppehåll betalt

ELEVINTERVJU

Vår tidigare elev Blendor Balaj flyttade från Kosovo till Sverige för tre år sedan. Efter att han fått sitt uppehållstillstånd började han direkt att studera sfi och engelska för att kunna följa sin barndomsdröm. Idag gör han sin andra termin på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Det bästa med Hermods är de duktiga och hjälpsamma lärarna.