Vad är CSN? Allt du behöver veta om det statliga studiestödet

Du som studerar på Komvux eller yrkeshögskola kan få ekonomiskt stöd för att underlätta studietiden, du ansöker om studiemedel från CSN. Studiemedlet består av två delar, ett bidrag och ett lån.

Du registrerar dig via CSN:s hemsida och bestämmer själv om du vill ansöka båda delarna eller enbart bidraget. Lånet måste du betala tillbaka.

Det uppstår många funderingar kring det statliga studiestödet när det börjar bli dags att ansöka om det. I den här guiden berör vi relevanta ämnena inom området och svarar på det mest frekvent ställda frågorna om CSN:

  • Vad är CSN? 
  • Vad är studieförsäkran?
  • Vad är studiebidrag?
  • Vad är studielån?
  • Hur ansöker jag om studielån från CSN? 
  • När börjar jag betala tillbaka?
  • Kan jag ansöka om studiemedel om jag har en annan inkomst?
  • Har ni något bra tips på hur jag kan spara pengar?

Vad är CSN? 

CSN är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån. Med hjälp av studiestödet kan alla i Sverige studera, oavsett vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har. 

Vad är studieförsäkran? 

Innan du kan få studielån och bidrag utbetalt måste du intyga att du ska studera i enligt med de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran. Du kan lämna den på “mina sidor” hos CSN, i deras app eller på CSNs talsvar 0771-276-800. 

Vad är studiebidrag? 

Studiebidraget är den delen av studiemedlet som du inte behöver betala tillbaka efter dina studier. Exakt vilka bidrag du kan få beror bland annat på vad du ska studera, hur gammal du är och om du ska studera i Sverige eller utomlands. Om du läser på grundskole- eller gymnasienivå kan du få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

Vad är studielån? 

Om du som student vill maximera ersättningen under dina studier kan du välja att utöver bidrag även ta studielån. Lånet är som tidigare nämnt subventionerat av staten för att kunna erbjuda förmånliga lånevillkor.

Hur ansöker jag om studielån från CSN?

För att ansöka om studielån och bidrag behöver du Mobilt BankID eller annan e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du använda en personlig kod som du får via CSN:s hemsida. Studiemedlet kan du söka när som helst under året. Du kan vänta upp till fyra veckor in i studierna med att ansöka och fortfarande få pengar för de veckor din utbildning har pågått. För att få ditt studiemedel behöver du som tidigare nämnt lämna in ett studieintyg, den så kallade studieförsäkran till CSN. 

När börjar jag betala tillbaka?

Om du har valt att ansöka om studielån börjar du din avbetalning sex månader efter avslutad utbildning. På CSN:s hemsida hittar du din återbetalningsplan. Du betalar av lånet i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år. Återbetalningsplanen kan anpassas efter dina ekonomiska förutsättningar.

Kan jag ansöka om studiemedel om jag har en annan inkomst?

Om du vill ansöka om studiemedel och ha annan inkomst samtidigt finns det vissa regler som du behöver följa. Du får ha en inkomst på ett visst belopp utan att ditt studiemedel minskas. Beloppet varierar beroende på dina studier. Mer detaljerad information hittar du på CSN:s hemsida.

Har ni något bra tips på hur jag kan spara pengar?

Som student har du tillgång till en mängd studentrabatter. Gör det till en vana att alltid fråga i butiken om de har studentrabatt. Tillgång till dina studentrabatter får du bland annat genom att visa upp ditt Mecenatkort i mobilen när du handlar. Studentrabatter och aktuella erbjudanden hittar du till exempel på Mecenat.seHappyStudents.se och Studentkortet.se.