VAD ÄR KOMVUX?

Kommunal vuxenutbildning inrättades i Sverige på 60-talet med syftet att utbilda vuxna människor som saknade fullständig utbildning från grund- eller gymnasieskola. Idag kallar vi vanligen den kommunala vuxenutbildningen för komvux, en sammanslagning av de båda orden. Inrättningen har fortfarande samma huvudfokus idag som den hade när den startades, men det har också blivit vanligt att läsa upp betyg på komvux inför universitets- och högskolestudier samt för att gå kurser och utbildningar för att öka sin kompetens inom ett visst område. I den här texten ska vi söka svaret på frågan ”vad är komvux?”

Det finns alltså en hel del olika skäl till varför en person väljer att studera på komvux. Gemensamt för kurser och vuxenutbildningar på komvux är dock att du ansöker via den kommun där du är bosatt och folkbokförd. Bor du exempelvis i Stockholm söker du via komvux i Stockholm. Det finns dock många utbildningar och kurser på distans för att du som studerande ska kunna vara så flexibel som möjligt.

HUR FUNGERAR KOMVUX?

Nästan samtliga vuxna är behöriga för att läsa på komvux. Kraven är att du ska vara 20 år fyllda och behöver komplettera eller läsa upp gymnasiebetygen. Du kan söka komvux även om du är under 20 år och har fullföljt en 3-årig gymnasieutbildning. Det finns också möjligheten att läsa kurser på distans. För dig som vill utbilda dig till ett yrke erbjuder komvux yrkesutbildning inom olika områden. Här nedan ska vi försöka svara på frågan ”hur funkar komvux?”.

Kurser på grundläggande nivå
Kurser på grundläggande nivå motsvarar den svenska grundskolan. De grundläggande kurserna omfattar till exempel svenska, engelska och matematik. Detta är utbildningar för dig som läst svenska för invandrare (sfi) eller vill läsa upp grundskolebetygen för att få gymnasiebehörighet.

Gymnasiekompetens för högskola/universitet
För att söka till högskolan behövs fullständiga gymnasiebetyg. Antagningen till högskolan baseras antingen på gymnasiebetygen, sammanlagda snittpoäng eller genom resultat på högskoleprovet. Det går att läsa på komvux för att antingen läsa upp sina gymnasiebetyg för att komma in på den utbildning man vill eller för att skaffa sig fullständiga betyg.

Under tiden som du läser på komvux är du berättigad till studiestöd och studielån från centrala studiestödsnämnden (CSN) med undantaget för den som läser upp ett gymnasieämne med redan ett godkänt betyg.

Kan vi enkelt svara på frågan ”hur funkar komvux?” Komvux finns för dig som behöver läsa in behörighet eller vill byta bransch och utbilda dig till ett yrke. Du läser antingen i klassrum eller på distans via en lärplattform.

Vad ska man studera?

På Komvux hittar du en uppsjö av olika kurser och vuxenutbildningar att välja mellan. För att välja rätt kan det vara smart att först fundera över syftet med dina studier. Har du en ofärdig eller otillräcklig gymnasieexamen och ska söka vidare utbildning? Ett tips kan här vara att ta reda på exakt vilka behörighetskrav som finns för den universitets- eller högskoleutbildning du vill gå och sedan läsa dessa kurser på komvux. Vill du göra dig attraktiv för arbetsmarknaden inom en viss bransch? På komvux finns kurser och yrkesutbildningar inom en rad olika ämnen som är utformade för att göra dig redo för arbetslivet. För dig som funderar på att studera på komvux kan det vara värt att fundera över studieform, komvux på distans eller klassrum. Alla har olika förutsättningar och möjligheter att hinna med studier, beroende på till exempel arbetssituation, familj, funktionsvariation eller andra faktorer. Se efter hos din kommun vad som gäller för just din valda kurs eller utbildning.

Komvux yrkesutbildning – vad innebär det?

För dig som vill utbilda dig till ett yrke så finns det inom komvux flertalet yrkesutbildningar. Att läsa en yrkesutbildning på komvux innebär att du endast läser yrkeskurserna och på så sätt får den specifika kunskapen som krävs för ett yrke. Hermods erbjuder flera olika gymnasiala yrkesutbildningar att välja bland. Läs mer om (komvux) yrkesutbildningar här nedanför:

Anpassas efter arbetsmarknaden
Det finns ingen poäng med att locka studenter till utbildningar inom mättade områden av arbetsmarknaden. Ett mer relevant sätt att arbeta på är att löpande anpassa kurs- och utbildningsutbudet efter de branscher där det finns chans att få jobb. Oavsett om du är intresserad av yrkesstudier inom logistik, bygg, teknik, IT, kommunikation, trädgård eller vård så kan du vara säker på att de tillgängliga kurserna baseras på ett faktiskt anställningsbehov.

Arbetsförlagt lärande (apl)
Teoretiska kunskaper i all ära, men lika viktigt är det att få testa sin nya kompetens även i praktiken. Just på grund av detta omfattar alla yrkesutbildningar minst 15% arbetsförlagt lärande, eller så kallad apl. På så vis kan du vara säker på att få relevant inblick inom din framtida yrkesroll. Tack vare detta förbättras också dina förutsättningar att hitta fram just till ditt drömjobb.

Men vad står komvux för? Lärandet är inte begränsat till skoltiden utan vi upptäcker ständigt nya saker i våra liv. I en undersökning såg man ett positivt samband mellan studier och socialt liv, där 28 procent av de äldre studenterna visat ett större engagemang i sociala, samhälleliga och ideella aktiviteter till följd av sina studier.

Att skaffa sig nya praktiska kunskaper och att utforska nya idéer är att genomgå en process där man utvecklar sig själv. När du sätter dig i skolbänken, eller studerar på egen hand för den delen, kan du inte bara skaffa dig en bättre bild av vem du är som person utan får även chansen att utforska dina intressen. Att studera kan på så vis vara ett sätt att stärka din karaktär och nå din fulla potential, i arbetslivet så väl som i ditt privatliv.

Vårt arbetsliv blir allt längre och är en central del av våra liv. En del människor har en klar bild av var de vill ta sin karriär redan i ung ålder, medan andra söker och testar på nya saker under hela livet. Genom att studera får du chansen att antingen utveckla din kompetens inom din valda karriär eller att pröva på nya yrkesbanor.

”Kunskap är makt” är ett vanligt talesätt, och visst stämmer det att du kan få fler valmöjligheter och större makt att styra ditt eget liv genom att studera. Vare sig du går en yrkesutbildning eller en rolig kurs för skojs skull kan en vuxenutbildning ge dig chansen att öka din kompetens och fördjupa dina intressen. Detta i sin tur kan ge dig ett större självförtroende både i arbetslivet och i privatlivet.

Komvuxstudier är en tacksam möjlighet för dig som insett att du egentligen hade velat läsa ett annat program under gymnasietiden, eller för dig som känner att du vill gå vidare med att bygga på dina betyg. Även om du har arbetat under ett antal år så kan det också finnas anledning att ladda om för nya kunskaper och en ny karriär. Eftersom utbildningen finns i många städer så är det också möjligt att ansöka, nästan oavsett hemkommun.

Svaret på frågan ”vad är komvux?” är, enkelt uttryckt, en möjlighet för dig som saknar behörighet för högre studier att läsa in behörighet eller för dig som vill utbilda dig till ett yrke i vuxen ålder.