Vad är pedagogik för barn?

Pedagogik är läran om utbildning sett ur ett kulturellt och sociologiskt perspektiv. Det som oftast förknippas med pedagogik är en persons förmåga att lära ut saker och ting till andra människor.

Barnpedagogik syftar helt enkelt till pedagogik med syfte att hjälpa barn att lära sig. Eftersom man arbetar med barn är det speciellt viktigt att anpassa inlärningstekniken utefter barnets intellektuella nivå då detta kan skilja sig kraftigt från individ till individ. Syftet med pedagogik för barn är att utveckla och planera undervisningssituationer som stimulerar och möjliggör barns utveckling på bästa möjliga sätt.

Vad kännetecknar barnpedagogik

De som utmärker barnpedagogik och de metoder som utvecklats och tillämpas av yrkesverksamma är framförallt:

  • Förmågan att förstå varje barns individuella utbildningsbehov och intellektuella nivå
  • Att svara på barns utbildningsbehov baserat på individuella situationer och tillväxtfaser
  • Motivera barn att utvecklas på ett självständigt sätt
  • Samarbeta med barnets familj om det behövs
  • Utforma, samordna, genomföra och utvärdera utbildningsprogram speciellt designade för barn

Utbildning med fokus på barnpedagogik

Om du tycker att pedagogik för barn låter intressant kan vår utbildning Barnskötare påbyggnad vara av intresse för dig. Den här utbildningen bygger på saker du lärt dig i vårt baspaket Barnskötare/elevassistent. Tillsammans ger utbildningarna dig en grundlig utbildning och kunskap om lärande, rättigheter, utveckling och pedagogiskt arbete för barn och unga personer.

Barnskötare påbyggnad innehåller följande kurser:

  • Barns lärande och växande
  • Skapande verksamhet
  • Pedagogiskt arbete

Låter detta spännande? Vill du veta mer om vilka utbildningar och kurser vi erbjuder inom pedagogik för barn? Kontakta i så fall oss via telefon eller mail för att få dina frågor och funderingar besvarade och få hjälp att ta steget mot din drömkarriär.