Vad gör en logistiker?

Internationell transportlogistiker

Logistik är ett brett område och det är inte alltid självklart vad en logistiker gör. Vi reder ut yrkesrollen, vad den innebär och var man arbetar.

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT JOBBA INOM LOGISTIK

Att arbeta som logistiker är inte ett specifikt yrke med specifika arbetsuppgifter. Logistiker är snarare ett samlingsnamn för olika jobb inom logistik. Nedan listar vi vanliga yrkestitlar inom branschen:

 1. Logistikchef
 2. Produktionsplanerare
 3. Materialplanerar
 4. Inköpare
 5. Transportplanerare
 6. Transportledare
 7. Transportansvarig
 1. Supply chain manager
 2. Supply chain planner
 3. Demand supply planner
 4. Leverantörsutvecklare
 5. Produktionssamordnare
 6. Informationslogistiker
 7. verksamhetsplanerare

Gemensamt för de flesta jobb inom logistik är att du arbetar med att planera, utforma och styra flöden av information eller material i en verksamhet. Det kan vara via transporter eller leveranser av tjänster och/eller information. Logistik kan delas in i fyra områden:

 1. Transport- och lageroptimering
  Transport och lageroptimering handlar om att effektivisera och optimera exempelvis paketering, lagerhållning och transporter.
 2. Materialadministration
  Materialadministrationen ska säkerställa kvalitet, punktlighet och service från start till mål.
 3. Logistikstrategi
  Logistikstrategi ska säkerställa produktionen i relation till kundorder.
 4. Supply Chain management
  Supply chain management innebär att man lägger produktionen i kostnadseffektiva länder, men behåller företagets kärnkompetens.

Oavsett inom vilket område du arbetar inom så handlar logistik om att förstå helheten, se flöden och händelser i ett större perspektiv. Arbetet innefattar ofta både strategiskt och operativt arbete. Syftet är att verksamheten ska flyta på i rätt riktning och att rätt vara når slutkund i tid. Att arbeta inom logistik är ett socialt yrke med mycket kontakt med intressenter, leverantörer och transportörer liksom en del kundkontakt.

VAR ARBETAR EN LOGISTIKER?

Logistiker finns i alla typer av organisationer och branscher, men kanske främst i tillverkningsbranschen och hos tjänste- och transportföretag. Som logistiker kan man även arbeta i IT-branschen och i offentliga sektorn.

Du hittar logistiker på alla nivåer, vilket betyder att man kan ha såväl operativa som strategiska arbetsuppgifter. Logistik bygger på optimering och effektivisering av verksamheten. Logistiken får en allt större betydelse i företag och organisationer och logistikchefen sitter ofta i företagets ledningsgrupp.

Gemensamt för samtliga logistiker är att de får en mycket bra insyn i hur företaget de jobbar på fungerar. Som logistiker är du med och påverkar verksamhetens utveckling i det bolag du jobbar.

VILKEN UTBILDNING KRÄVS FÖR ATT ARBETA SOM LOGISTIKER?

För att jobba inom logistik efterfrågas vanligtvis en högskoleutbildning som ingenjör eller ekonom. Alternativt studerar du till logistiker eller supply chain manager på yrkeshögskola som har renodlade logistikutbildningar. Många logistiker har en bakgrund från kundservice, transport, lager eller försäljning och ekonomi. Vanligt efterfrågad erfarenhet är lagerhantering, produktion transport eller orderhantering. Även vana att samarbete med leverantörer och kundservice, systemadministration är uppskattade erfarenheter.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ I ROLLEN SOM LOGISTIKER

Det är viktigt att vara kostnadsmedveten och intresserad av att se till företagets totala försörjning. Du behöver kunna göra beräkningar, såsom vad en driftstörning innebär i kostnader för verksamheten. Till hjälp arbetar du ofta i Excel, eller olika planeringssystem. Därför är det viktigt att du har lätt för att lära dig och använda olika datorsystem.

FRAMTIDEN INOM LOGISITIK

Två stora aspekter som präglar branschen nu och för lång tid framöver är digitaliseringen och klimatpåverkan.

Företag inom branschen ser ett allt större behov av att anpassa sin produktion och sina affärer mot ett mer hållbart perspektiv. Miljövänlig produktion och miljövänliga transporter börjar bli allt mer efterfrågade av dagens konsumenter. Näringslivet efterfrågar därför starkt den kompetens vi tillskansar oss under denna utbildning.

Samtidigt utvecklas branschen snabbt i takt med nya digitala verktyg och system som underlättar och effektiviserar processer och arbetsflöden.

Framtidens logistik kommer att handla mycket om information, rörlighet och organisation. Utbildningar inom logistik kommer troligtvis att öka i framtiden, då det är ett så pass viktigt ämne. Supply chain management är troligen något som kommer bli allt viktigare. Att behålla företagets kärnkompetens, till exempel genom identifikation och behållning av nyckelpersoner med expertkunskap. Även transport och lageroptimering är ett ämne som ligger rätt i tiden, eftersom e-handel växer sig starkare på marknaden och tekniken utvecklas i rekordfart.

Logistikutbildningar på Hermods YH