YH-utbildningar inom gröna näringar

Utbildningarna på Hermods Yrkeshögskola är framtagna i nära samverkan med näringslivet, utefter de behov och kompetens luckorna som branschen uppmärksammat. Därför kan du alltid vara säker på att en utbildning på Hermods Yrkeshögskola är högst relevant och ger stora möjligheter till jobb efter examen. Hela 9 av 10 studerande får jobb efter examen. Utbildningarna innehåller praktiska moment som LIA-praktik där du får möjlighet att praktisera dina förvärvade kunskaper redan under studietiden.