×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Webbinar

Vi utbildar i den praktiska språk- och kompetenshöjande insatsen för anställda inom förskolan på uppdrag av Skolverket. Genom insatsen utbildas pedagoger, handledare och rektorer i tre parallella utbildningsspår på olika nivåer för att insatsen ska ge effekt för all personal på förskolan.
Kompetenslyftet är kostnadsfritt för din verksamhet och vänder sig främst till de kommunala och fristående förskolor som har störst behov av stöd. Förskolepersonalens pedagogiska och språkliga kompetens är avgörande för kvaliteten i förskolan och för barnens utveckling och lärande.

I webbinariet berättar vi om utbildningens syfte, innehåll och upplägg. Och du har möjlighet att ställa frågor.
Du ansluter dig via länkarna här nedanVi ser fram emot att få träffas, välkommen!