×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

KOMMUNIKATION PÅ JOBBET - KPJ

Behöver dina medarbetare höja sin nivå i svenska språket? Är det svårt att lösa bemanningen vid medarbetarnas kompetensutveckling?

Språk och kommunikationsträning på arbetstid för personal inom Vård & Omsorg, Barn & Fritid och Tekniska yrken. Kursen utgår från medarbetarnas behov av kompetensutveckling för just sina arbetsuppgifter. Beställaren kan med fördel ha speciella önskemål om tillägg som styrdokument och rutiner.

Syftet är att stärka medarbetaren i sin yrkesroll språkligt och kommunikativt i sin arbetsmiljö. Skriva & läsa mejl och dokumentation, delta och förstå information på möten, interaktion med kollegor, anhöriga och kunder mm.

Muntlig och skriftlig träning. Enkät och språktest före och efter kursen

KPJ kan vara lösningen

Detta pedagogiska arbetssätt rekommenderas av Skolverket och Stockholms universitet. Det ökar motivationen till lärande, lyfter fram medarbetarnas erfarenheter och yrkeskunskaper samt utmanar medarbetarna på rätt nivå.

Vi utgår från medarbetarnas förkunskaper och arbetsplats så att alla engageras i sitt lärande. Mellan varje handledarlett pass får deltagare integrerade uppgifter att träna på som främjar kommunikationen.

Syfte

Öka språkkompetenser och kommunikativa färdigheter. Öka trygghet, effektivitet och kvalité i arbetet samt träna de digitala färdigheterna.

Mål

Att ha kompetenta medarbetare som utför verksamhetens uppdrag väl.

Datum för höstens kursstarter redan nu!

Augusti
23 kl 14-16 Vård & Omsorg
30 kl 15-17 Barn & Fritid

Sept
7 kl 16-18 Tekniska yrken
22 kl 16-18 Vård & omsorg
28 kl 15-17 Barn & Fritid

Okt
5 kl 16-18 Tekniska yrken
18 kl 14-16 Vård & omsorg
27 kl 15-17 Barn & Fritid

Nov
1 kl 16-18 Tekniska yrken

Bekräftade fördelar

 • Du som chef kan framföra önskemål om innehållet i kursen, muntligt och via enkät.
 • Deltagarna får träna på all form av kommunikation på en högre nivå.  
 • Praktisk språkträning med handledare i realtid.
 • Dina medarbetare kan vara kvar i tjänst.
 • Det ökar motivationen till eget lärande.
 • Alla kan delta utifrån sin egen nivå.

Vad är unikt med Kommunicera på jobbet?

 • Anpassad efter medarbetarnas erfarenheter och förkunskaper.
 • Chefer och arbetsledare rekommenderas att framföra sina önskemål till innehåll.
 • Praktisk, agil språkträning inriktad för verksamheten. 
Exempel på upplägg

16 veckor, 2 timmar per vecka, se tider ovan

Innan kursen: Kartläggning av förkunskaper i dialog, enkät och språktest
Under kursen: Uppföljning,  avstämning i dialog
Efter kursen: Utvärdering i dialog, enkät och språktest.

Ur innehållet
 • Utmaningar i språk och kommunikation.
 • Skriva och läsa mejl, instruktioner och dokumentation.
 • Vanliga ord, begrepp på arbetsplatsen.
 • Hur deltar och bidrar man på möten på ett bra sätt?
 • Rollspel anpassade för verksamheten, t.ex. medarbetarsamtal och möten.
 • Konflikthantering, hantera upprördhet. Skvaller.
 • Integritet och sekretess.
 • Vanliga normer på arbetsplatser, traditioner och helger.
 • Det personliga ansvaret.
Prissättning

Priset är 13 900 kr per deltagare, ex. moms. Priset kan variera beroende på antal deltagare, upplägg och antal handledda timmar. Det finns också möjlighet att starta egen grupp vid 6 deltagare eller fler, med möjlighet att påverka starttid, schemaläggning, omfattning och målbild.

Anmälan

Klicka på länken anmälan

Eller kontakta utbildningsrådgivare

Theo Hemmestorp, Region Syd och Öst
theophil.hemmestorp@hermods.se
Tel. 010-142 14 64

Erna Celik, Region Mitt, Stockholm och Gotland
erna.celik@hermods.se
Tel. 08-410 251 02

Janne Zelander, Region Väst och Norr
janne.zelander@hermods.se
Tel. 031-757 93 31

Vi är väldigt nöjda med kursen och framförallt är de medarbetare som deltagit nöjda!

Stockholm Stad

Den kommunikativa träningen är helt fantastiskt. Våra medarbetare som deltagit har verkligen växt!

Attendo

Kommunicera på jobbet

Hermods har tillsammans med Stockholm stads medarbetare inom förskola samt vård och omsorg, genomfört företagsutbildningen Kommunicera på jobbet (KPJ)! Se videon för att höra en deltagares reflektioner samt handledarna som ger en kort sammanfattning av kursen.