×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

FÖRETAGSUTBILDNING STÖDASSISTENT | VALIDERING

Har din personal arbetslivserfarenhet från LSS/SoL-verksamhet och vill läsa en vidareutbildning till Stödassistent? Nu kan de validera sina kunskaper för att få en utbildning till Stödassistent inom LSS- och SoL-verksamhet. Hermods företagsutbildningar erbjuder ett utbildningskoncept där dina medarbetare kan validera sina kunskaper och erfarenheter och bli behöriga. Dina medarbetare ges möjligheten att kombinera sitt arbete med sina studier på distans.

MÅLGRUPP

Anställda som utses av arbetsgivaren och är i arbete och har arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg men saknar formell utbildning.  
För anställda som har arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet kan apl (arbetsplatsförlagt lärande) undantas, ett riktmärke är minst 1 års erfarenhet eller det som bedöms likvärdigt. För deltagare med kortare anställning eller där deltagarens arbetslivserfarenhet inte bedöms vara tillräcklig kan utbildningen genomföras med apl och med utsedd handledare av er på arbetsplatsen.  

För mer information kring detta ber vi dig som arbetsgivare kontakta oss via e-post foretag@hermods.se eller via telefon 010-709 41 20 innan eventuell anmälan av deltagare sker. 

OMFATTNING| VIDAREUTBILDNING STÖDASSISTENT

Stödassistentutbildning, yrkespaket framtaget utifrån Socialstyrelsens Kompetens inom LSS, 1500 gymnasiepoäng inklusive validering.  

Uppskattad kurstid är ungefär 6-7 månader. Det varierar beroende på om din personal har betyg i de fristående kurserna sedan tidigare. Möjlighet finns till anpassad studietakt.  Den studerande har tillgång till utbildningen är ett år från start.     

Kurslitteratur

Ingår och finns i lärplattformen/ på Internet/ E-böcker, inga extra kostnader.  

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

 • Introduktion av undervisande lärare.
 • Modulbaserad utbildning i Hermods digitala lärplattform (7 moduler).
 • Studiehandledning i läroplattformen Novo.  
 • Förinspelade föreläsningar tillgängliga i Novo.  
 • Lärarledda (behöriga yrkeslärare) interaktiva webbinarier sker via Zoom.  
 • Uppgifter/uppdrag som lämnas in via läroplattformen Novo.  

Webbinarium som spelas in efter varje tillfälle finns tillgängliga tillsammans med studiehandledningar för varje kurs. Uppdrag och de månatliga liveseminarierna finns tillgängliga dygnet runt i lärplattformen (Novo). 

Kurser som ingår

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Kommunikation, 100p  
 • Lärande och utveckling, 100p  
 • Människors miljöer, 100p  
 • Pedagogiskt arbete, 200p  
 • Pedagogiskt ledarskap, 100p  
 • Socialt arbete 1, 100p
 • Socialt arbete 2, 100p  
 • Specialpedagogik 1, 100p  
 • Specialpedagogik 2, 100p  
 • Grundläggande vård och omsorg, 100p  
 • Skapande verksamhet, 100p
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1, 100p  
 • Komvuxarbete, 100p

ARBETSGIVARENS INSATS OCH YTTERLIGARE UTBILDNINGSINFORMATION

Gå vidare till knappen Anmälan för ytterligare utbildningsinformation och anmälan. 

Betyg

Diplom och betyg utfärdas när deltagaren genomfört samtliga moment.

Pris och anmälan

Gå vidare till knappen Anmälan för ytterligare utbildningsinformation och anmälan.
Aktuella datum för kursstart finns i anmälningsformuläret via knappen Anmälan. Ingen bokning sker förrän du fyller i hela formuläret och sänder till oss, så det är fritt fram att leta efter datum som passar din verksamhet.
Lämna gärna en Intresseanmälan om du vill få veta mer om våra utbildningar inom vård och omsorg.

Telefontid måndag - fredag 09.00 - 11.00