×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE

TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE 1

Är du nyfiken på att lära dig ett nytt språk och ta del av en ny kultur? Då är teckenspråk en kurs för dig! Du får använda hela kroppen för att förmedla detta visuella språk: huvudet (nick, huvudskakning), ansiktet (frågor, mimik), munnen (genuina munrörelser mm. ), ögonen (riktning, perspektivbyte, rolltagning), handformer (tupphand, flyghand, S-hand med flera).

Du lär dig att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. Du kan därmed kommunicera med personer i din närhet som använder teckenspråk.

Kursen är uppdelad i fyra moduler där varje del avslutas med att fullgöra ett uppdrag som bedöms av din lärare. En pedagogisk röd tråd finns genom kursen som även innehåller videoinstruktioner. Du kan ställa frågor till din lärare under kursens gång. Det finns också några självrättande små prov för din egen inlärningskontroll.

TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE 2

Här fördjupar du dina kunskaper både grammatiskt och med faktakunskaper kring personer med teckenspråk som modersmål. Du får ett utökat teckenförråd och klarar mer avancerade uttrycksformer – både genom berättarteknik och rolltagning i olika situationer. Med dina utökade kunskaper från denna kurs kommunicerar du med betydligt större säkerhet.

Kursen är uppdelad i fyra moduler där varje del avslutas med att fullgöra ett uppdrag som bedöms av din lärare. En pedagogisk röd tråd finns genom kursen som innehåller många videoinstruktioner. Du kan ställa frågor till din lärare under kursens gång. Det finns också några självrättande små prov för din egen inlärningskontroll.