×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

GYMNASIESTUDIER PÅ DISTANS

Hermods Distansgymnasium erbjuder gymnasieutbildning på distans för ungdomar som vistas utomlands till följd av minst en förälders arbete. Hermods Distansgymnasium arbetar på uppdrag av Skolverket.

Ungdomar som bor i Sverige och har behov av distansundervisning ska söka till Korrespondensgymnasiet i Torsås. Har du fyllt, eller inom kort ska fylla 20 är det din kommunala vuxenutbildning du ska vända dig till.

Hos oss kan du läsa följande studieförberedande gymnasieprogram:

  • Naturvetenskapliga programmet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Teknikprogrammet
  • Humanistiska programmet

Vi har även över 150 enstaka kurser på gymnasial nivå. 

Läsåret 2024-2025

Skolverket har beslutat förlänga vårt uppdrag, och vi kan nu ta emot anmälningar till läsåret 2024-25!
Läs igenom informationen noga innan ni gör anmälan!

POSTADRESS:

Hermods Distansgymnasium
Box 542, 101 30 Stockholm