×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

NYFIKEN PÅ ATT LÄRA DIG NYA SAKER

I takt med den ökade digitala närvaro i så gott som allting i dagens samhälle så är arbeten inom IT, data och teknik viktiga och det blir allt viktigare. Kraven på kompetens blir även de allt högre och genom att läsa en yrkesutbildning inom data, IT och teknik ökar du dina chanser till att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

På Hermods kan du välja att studera följande yrkesutbildningar inom data, IT och teknik:

Vissa utav yrkesutbildningarna kan du läsa på distans medan vissa andra endast erbjuds i klassrum på vissa orter.

HUR GÅR DET TILL ATT LÄSA EN YRKESUTBILDING INOM DATA, IT ELLER TEKNIK PÅ HERMODS?

För att kunna läsa en yrkesutbildning på Hermods måste du ansöka om den via din hemkommun. enklast är att du gå rin på din kommuns hemsida och klickar dig vidare in till vuxenutbildningen där du kan skicka in din ansökan. När kommunen har antagit dig så kan du påbörja utbildningen hos oss på Hermods. Du genomför alla delkurserna i utbildning i vår lärplattform Novo. Varje yrkesutbildning består av olika många delkurser som alla behandlar olika moment. Till varje delkurs finns det en studieguide som guidar dig genom kurs. Under kursens gång så kommer du också göra olika många uppdrag, inlämningauppgifter som du skickar in till din webblärare. Webbläraren rättar och bedömer ditt uppdrag och ger feedback. Du avslutar alla kurser i yrkesutbildningen antingen med en muntlig examination via Zoom eller, i vissa fall, med en obligatorisk slutskrivning i vår lokaler. Hur upplägget ser ut varierar beroende på i vilken kommun du bor i och hur deras upplägg ser ut. 

När du har avslutat en kurs så utfärdar din lärare ett betyg på kursen. Betyget skickas sedan till din hemkommun och du kan därifrån beställa ut ditt betyg. När du slutfört hela din yrkesutbildning så utfärdar Hermods ett diplom som bevis på din kompetens. 

Alla våra yrkesutbildningar innehåller apl (arbetsplatsförlagt lärande) vilket innebär att du genomför en kurs/delar av en kurs på en arbetsplats där du får chans att prova på yrket.  

EFTER UTBILDNINGEN

Yrkesrollen kan se olika ut beroende på vilken utbildning du valt att läsa. Gemensamt för alla är att de bjuder på varierande arbetsdagar. Läs mer om vilka arbetsuppgifter som kan vänta dig i din nya yrkesroll.

INSTALLATIONSELEKTRIKER

I en installationselektrikers arbetsuppgifter kan du arbeta både med ny- och ombyggnationer i olika arbetsområden. Du kan arbeta med felsökning och reparationer på elektriska anläggningar och kompletterande installationer till exempel uppsättning av el-centraler, kabeldragning och att montera strömbrytare och vägguttag. Dina arbetsuppgifter kan också bestå av installation av data- och teleutrustningar, larm för inbrott och brand, automatiska låsanordningar samt dra kablar till satellit- och kabel-TV-anläggningar. Du arbetar såväl i bostäder och kontor som inom industrin. Som installationselektriker tjänar du i genomsnitt 32 800 kr/månad.

LARM- OCH SÄKERHETSTEKNIKER

Som larm- och säkerhetstekniker arbetar du inom säkerhetsbranschen. Ofta är du anställd av ett elinstallationsföretag, elteknikföretag eller larm- och säkerhetsföretag. Du kan också vara anställd på ett mindre företag som är specialiserat på exempelvis brandlarm. En larmtekniker installerar brandlarm, inbrottslarm, CCTV (kameraövervakning), passersystem och annan säkerhetsutrustning. Du kan jobba med både trådbunden och trådlös kommunikation. Som larmtekniker sköter du även service och reparation av larmsystem och säkerhetsanläggningar. En genomsnittlig månadslön för en larmtekniker brukar ligga på ca 27 800 kr/månad.

Affärsutveckling och ledarskap Barn och fritid Beteende- och samhällsvetenskap Butik, administration och personal Bygg och anläggning Data/IT Ekonomi, administration och försäljning El och energi Fastighet Friskvård och kroppsvård Förberedande och orienterande Hotell och turism Hotell, restaurang och livsmedel Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Inköp och logistik Journalistik och information Juridik Kombinationsutbildning Komvuxarbete Korta YH (YH-kurser) Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Lärling Marknadsföring Matematik och naturvetenskap Media och kommunikation Måleri Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik SFI Språk Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster VVS Vård och omsorg
Studietakt
Individanpassad Heltid Deltid Halvtid
Studieform
Distans Klassrum Flex Hybrid
Utbildningstyper
Komvux - Grundläggande Komvux - Enstaka kurser Sfi Yrkeshögskola Komvux - Yrkesutbildning YH-kurser
Visa fler filter

KONTAKTA OSS

Här kan du beställa mer information om våra yrkesutbildningar.