×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

DIN NÄSTA ROLL INOM FÖRSÄLJNING OCH SERVICE

Den gemensamma nämnare för yrken inom försäljning, service och personal är att man ofta att man gillar att ha varierande uppgifter och att hantera och interagera med människor. Ofta innebär yrkesrollen att du är ansiktet utåt och att du har mycket kontakt med såväl kunder, kollegor eller samarbetspartners. Din arbetsdag och dina arbetsuppgifter är ofta varierande. Personer med dessa egenskaper är ofta väldigt eftertraktade och med en yrkesutbildning inom området blir du eftertraktad på arbetsmarknaden. Utbildningen förbereder dig för en framtid inom eget företagande, försäljning på nätet och i butik, ekonomi och service.

Våra yrkesutbildningar kan du studera på distans men på vissa orter erbjuder vi möjligheten att läsa dem i klassrum. Att studera på distans ge dig möjlighet att kombinera dina studier med ett arbeta parallellt.

Upplägg

Det första steget är att du väljer att läsa ett av två olika baspaket:

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med en påbyggnadsdel som innehåller ytterligare kurser och ett gymnasie- eller komvuxarbete. Respektive baspaket erbjuder olika påbyggnaddelar med en specifik inriktning som du kan välja under utbildningens gång - du väljer det område där du vill fördjupa dina kunskaper.

ADMINISTRATION BAS

Inom Administration bas kan du välja följande påbyggnadsdelar att fördjupa dig inom:  

HANDEL BAS

Efter att du läst Handel bas kan du fördjupa dina kunskaper med påbyggnadsdelen  Som kompletterar din utbildning till en fullständig gymnasieexamen.

ATT STUDERA EN YRKESUTBILDNING INOM FÖRSÄLJNING, SERVICE ELLER PERSONAL PÅ HERMODS

Oavsett om du vill läsa en yrkesutbildning eller en fristående kurs på Hermods komvux så är det via vuxenutbildningen i din hemkommun som du ansöker. Besök deras hemsida så hittar du information om hur du ska gå tillväga för att lämna in din ansökan. När du har blivit antagen till utbildningen så börjar du studera hos oss på Hermods och du får då tillgång till vår lärplattform Novo. 

Yrkesutbildningen består av flera delkurser som du genomför i Novo. Vissa av kurserna innehåller även apl (arbetsplatsförlagt lärande) vilket innebär att du spenderar en tid på ett företag och får lov att praktisera dina kunskaper på en arbetsplats. Till stöd har du en handledare och Hermods har bra koll på alla apl-platser och en dialog med din handledare på plats. Varje kurs behandlar olika moment som du genomför med hjälp av en studieguide och uppdrag, inlämningsuppgifter som du skickar in till din webblärare för rättning. Samtliga kurser i yrkesutbildningen avslutas med en obligatorisk slutskrivning i våra lokaler eller med en muntlig examination. Hur upplägget ser ut på just din utbildning beror på var du bor för det kan varierar från ort till ort hur upplägget ser ut. Efter varje slutförd kurs får du ett betyg utfärdat av din lärare. Betyget skickas till din hemkommun varifrån du sedan beställer betyget. När du har läst klart hela din yrkesutbildning får du även ett diplom av Hermods som bevis på din kompetens.

EFTER UTBILDNINGEN 

Här kan du läs lite om vad du kan arbeta med efter att du läst en yrkesutbildning inom försäljning och service beroende på vilken inriktning du väljer.

Ekonomi och redovisning

Efter utbildningen du fått kunskap så att du kan arbeta exempelvis på en redovisningsbyrå, en ekonomiavdelning, bemannings- eller småföretag. Du kan till exempel arbeta med bokslut, löner eller bokföring. Du har också fått kunskap om företagsekonomiska begrepp och förmåga att utföra organisatoriska och administrativa uppgifter.

Inköp

Efter utbildningen har du fått en god grund för din nya yrkesroll. Du kan bland annat arbeta som inköpsassistent på exempelvis produktions-, inköpsavdelning eller supportcenter. Du har fått kunskap om internationell handel och inköp samt om hållbar utveckling inom handel men även social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Marknadsföring

Efter utbildningen kan du jobba på ett företag, organisation eller myndighets marknadsavdelning. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av att leta upp information och värdera den utifrån olika branscher. Du kan också arbeta med affärsidé, marknads- och säljplan.

HR

Efter utbildningen har du fått kunskap så att du kan arbeta med arbetsmiljöarbete, lönefrågor, administration av anställningskontrakt och rekryteringsarbete. Du kan till exempel arbeta med att administrera anställningsavtal, rekrytering eller frågor rörande arbetsrätt och arbetsmiljö.

Säljstöd och företagsförsäljning

Efter utbildningen kan du arbeta med att stötta säljare i deras vardag genom att ta hand om nya och befintliga kunder. Du har fått en bra grund för att lyckas i ett säljsupportteam och ger dig möjlighet att arbeta B2B (business-to-business) och bli företagets ansikte utåt.

Affärsutveckling och ledarskap Artificiell intelligens Barn och fritid Beteende- och samhällsvetenskap Butik, administration och personal Bygg och anläggning Data/IT Ekonomi, administration och försäljning El och energi Fastighet Friskvård och kroppsvård Förberedande och orienterande Hotell och turism Hotell, restaurang och livsmedel Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Inköp och logistik Journalistik och information Juridik Kombinationsutbildning Komvuxarbete Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Marknadsföring Matematik och naturvetenskap Media och kommunikation Måleri Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik SFI Språk Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster VVS Vård och omsorg
Studietakt
Individanpassad Heltid Deltid Halvtid
Studieform
Distans Klassrum Flex Hybrid
Utbildningstyper
Komvux - Grundläggande Komvux - Enstaka kurser Sfi Yrkeshögskola Komvux - Yrkesutbildning YH-kurser Yrkesutbildning
Visa fler filter

KONTAKTA OSS

Här kan du beställa mer information om våra yrkesutbildningar.