×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

INFORMATION OM VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du skickar in en intresseanmälan eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer samt utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen. Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från Hermods konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i Hermods system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta finns i 90 dagar. Uppgifterna på Google finns i 30 dagar.

Informationen som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När du lämnar ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka dina kontaktuppgifter vidare till den Hermods-verksamhet du visat intresse för
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
  • Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Utöver det kan vi också komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Huvudmannen, i detta fall Hermods AB är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. Huvudmannen har sitt säte på Sveavägen 34, 6 tr, 111 34 Stockholm.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka program och skolor du sökt.

ÅTERKALLA SAMTYCKE

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här

KONTAKTA OSS