×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

INFORMATION OM VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur, vi Hermods AB, org.nr. 556044-0017, hanterar dina personuppgifter när du exempelvis läser en utbildning hos oss, besöker vår webbplats, gjort en intresseanmälan eller bett oss skicka riktad information/marknadsföring till dig.  

Ansvar över personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Hermods AB (organisationsnummer 556044-0017). Du har rätt att när som helst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) samt för att begära rättelse, här kan du läsa mer om dina rättigheter

För att utöva någon av dina rättigheter kontakta kundtjänst@hermods.se 

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan eller ansöker till en utbildning på Hermods AB behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Med ditt samtycke godkänner du att vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden mot dig samt för följande ändamål: 

  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och gällande lagstiftning 
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan 
  • Samköra uppgifterna i din intresseanmälan tillsammans med informationen du anger via YH-antagningen om du påbörjar en ansökan (e-post, status och vald utbildning) i syfte att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig. 

Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dem. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till.   

Personuppgiftshantering vid intresseanmälan

De personuppgifter som vi behandlar om dig vid en intresseanmälan är ditt namn och din e-postadress. När du gör en intresseanmälan samtycker du till att vi skickar information, nyheter och marknadsföring om våra utbildningar. Detta baseras på vilka utbildningar du sökt eller visat intresse för. 

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig. 

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av [CRM Dynamics] 

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i vårt system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta finns i 90 dagar. Uppgifterna på Google finns i 30 dagar.  

Du som gör en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick och eventuell marknadsföring via Metas och Googles plattformar. Dina uppgifter kan därmed komma att delas med dessa plattformar och även anonymiseras (hashkrypteras) i syfte att marknadsföra mot personer med liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper. 

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 

Personuppgiftshantering vid en ansökan

Vid en ansökan behandlar vi ditt namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och utbildning med den rättsliga grunden allmänt intresse. Dina personuppgifter som du lämnat i samband med en ansökan lagras i tre år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen.

Hantering av personuppgifter under och efter en utbildning 

Återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke eller utöva dina rättigheter kan du mejla till dataskydd@academedia.se eller kundtjänst@hermods.se

Avsäga dig direktreklam

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick, både digitala och i pappersformat. Avregistrering kan ske med två metoder; en fullständig avregistrering från SPAR/marknadsregister eller en avregistrering från Hermods AB reklam. Kontakta kundtjänst@hermods.se om du vill avsäga dig direktreklam.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss kan du maila kundtjänst@hermods.se,  vill du kontakta vårt dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se alternativt jeanette.lundstrom@hermods.se.  

Klagomål 

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av [Hermods AB] behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). 

Senast uppdaterad: 2023-05-23

KONTAKTA OSS