×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Hermods har funnits sedan 1898 och vi har en lång historia att vara stolta över. Genom åren har det funnits ledord som förenat oss och som bidragit starkt till vår framgång. En samsyn kring vad som är viktigt. Vi kallar det vår värdegrund.

Våra viktiga värderingar genomsyrar allt vi gör och är vägledande för vårt agerande och vårt sätt att utveckla företaget. För att förbli starka in i framtiden krävs att vi alla delar dessa värderingar och ser till att de efterlevs i vardagen.

KONTAKTA OSS


VI BRYR OSS OM

Vi bryr oss om våra kunder, studerande, elever, deltagare och kollegor. Vi är hjälpsamma och omtänksamma. Vi är öppna, välkomnande, engagerade och vill samarbeta. Här finns värme och glädje.

VI ÄR NYSKAPANDE

Vi är kreativa, vill utvecklas och strävar alltid framåt. Vi vågar tänka nytt, hittar nya lösningar och vägar framåt. Vi välkomnar idéer och nya tankesätt.

VI SKAPAR RESULTAT

Genom affärsmässighet, kunskap och lång erfarenhet skapar vi resultat och samhällsnytta både för individen och samhället. Vi har ett tydligt mål- och kundfokus, tar ansvar, hushåller med resurser och är pålitliga.