Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobbtorg yrke

Du som är arbetslös kan få hjälp att komma ut i arbetslivet genom utbildning på Hermods. Vi kan erbjuda många olika kurser och utbildningar till dig som bor i Stockholm!

Jobbtorg yrke

Jobbtorg yrke

Är du arbetslös och inskriven vid Jobbtorg Stockholm (Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning) kan du få ta del av en kortare utbildning för ett yrke hos Hermods. Jobbtorg yrke hos Hermods innebär att du tar del av kurser och praktik (APL - arbetsplatsförlagt lärande) för ett specifikt yrke. Utbildningen är på max 16 veckor. Syftet med utbildningen är att du ska få det som behövs för att bli anställd inom yrket.

Att studera Jobbtorg yrke på Hermods 

Hermods har utbildningar inom flera yrken och områden: administration, bygg, företagande, försäljning, handel, städning. Du studerar i klassrum på dagtid hos Hermods. En del av utbildningen sker som praktik ute på företag.

Ansökan

Jobbtorg Stockholm bestämmer om du får påbörja utbildningen via Hermods. Kontakta din jobbcoach på Jobbtorg Stockholm.

Kontakta Hermods för mer information om Jobbtorg yrke:
Ernie Malmberg
E-post: ernie.malmberg@hermods.se