Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Yrkessvenska

Öva dina språkkunskaper inför ett yrke

På Hermods kan du få hjälp att träna och utveckla dina kunskaper i svenska språket för att bli väl förberedd inför en utbildning eller ett yrke!

Behöver du öva din svenska inför ett yrke eller en utbildning så är Yrkessvenska via Arbetsförmedlingen en tjänst som passar dig. Tjänsten ska hjälpa dig att kunna få praktik eller delta i en arbetsmarknadsutbildning som ska leda till att du får ett jobb. 

Du kombinerar dina språkstudier med praktisk erfarenhet som du genomför på en arbetsplats. Tillsammans med din handledare gör ni upp en studieplan hur du ska genomföra dina studier.

Utbildningen utförs av Hermods som underleverantör till Coachning & Utveckling på uppdrag av Arbetsförmedlingen. För att delta i Yrkessvenska måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om du kan delta så kontakta Arbetsförmedlingen och berätta att du vill delta.