×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kursen Anatomi och fysiologi 1 ger dig grundläggande kunskaper om människans uppbyggnad och funktion. Du får även en grundläggande kunskap i medicinsk terminologi, läkemedel samt hur kroppens försvarssystem fungerar.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I kursen Anatomi och fysiologi 1 får du lära dig mer om människans uppbyggnad och funktion, läkemedelshantering samt om mikroorganismer. Du kommer under kursen få förståelse för människans normala fysiska utveckling genom livet. Kursen syftar till att bl.a. ge dig en grundläggande kunskap för den medicinska terminologi som används för att du ska kunna kommunicera med rätt begrepp.

 

Kursen ger dig även en grundläggande kunskap om vilka lagar och regelverk som gäller för läkemedel. Du får lära dig olika användningsområden för läkemedel, administreringsrätt samt att utföra enklare läkemedelsberäkningar.

 

För att förstå och få kunskap om kroppens försvarssystem ger kursen dig en grundläggande kunskap om vanliga mikroorganismer, hur de sprids samt hur man kan förebygga smitta.

 

Kursen Anatomi och fysiologi 1 innehåller:

  • Människokroppens uppbyggnad och funktion
  • Medicinsk terminologi
  • Läkemedelshantering samt enklare läkemedelsberäkningar
  • Vanliga mikroorganismer
  • Kroppens försvarssystem

EFTER UTBILDNINGEN

När du avslutat din kurs i Anatomi och fysiologi 1 kommer du ha förståelse för människokroppens uppbyggnad och funktion. Du kommer ha fått kunskaper som ger dig en kommunikativ förmåga inom medicinsk terminologi. Lärt dig om människans försvarssystem, vanliga mikroorganismer, om hur dessa sprids och vad du kan göra för att förebygga smitta.

 

Du kommer även ha en grundläggande kunskap om läkemedel. Kunskaper som innefattar enklare läkemedelsberäkningar, lagar och övriga bestämmelser.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om att läsa kursen Anatomi och fysiologi 1 på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort