×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Barnskötare/elevassistent bas är en yrkesutbildning som ger dig grundläggande kunskaper om bland annat kommunikation, pedagogik, hälsa och specialpedagogik. I kurserna för utbildningen barnskötare/elevassistent får du bland annat lära dig om kommunikation, konflikthantering, människors olika levnadsmiljöer, att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter. I utbildningen ingår även grundläggande vård- och omsorg.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Yrkesutbildningen Barnskötare/elevassistent bas ger dig kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. Denna utbildning är till för dig som vill studera till barnskötare i förskolan eller vill arbeta som elevassistent i skolan. Yrkesutbildningen till elevassistent och barnskötarutbildning bas läses på distans.

En vanlig fråga är ”vad gör en elevassistent?” och kortfattat arbetar en elevassistent i skolor och hjälper elever som behöver extra undervisningsstöd. Du kommer hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala problem, och elever med funktionsnedsättningar. När du är läst klart baspaketet och väljer att läsa påbyggnaden elevassistentsutbildningen så kommer du ut på arbetsmarknaden med en bra grund att stå på.

En barnskötare arbetar oftast inom kommunala eller privata förskolor tillsammans med förskollärare. En barnskötares arbetsuppgifter består av att ta hand om, och skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret, där ni tillsammans hjälps åt med det dagliga arbetet om att ta hand om barnen.

Hur fungerar det att läsa en barnskötarutbildning på distans?

Oavsett om du läser en elevassistentutbildning eller barnskötarutbildning innebär det att du läser ett paket med flera delkurser. Varje delkurs innehåller olika moment med en studieguide kopplad till sig. Studieguiden finns där som en guide genom kursen. Under kursens gång ska du också göra olika inlämningsuppgifter, eller uppdrag som vi kallar dem. Uppdragen rättas och bedöms av en webblärare. Kursen avslutas alltid med en muntlig examination som genomförs via Zoom.

Att läsa barnskötarutbildningen på distans innebär att du läser delar av kurserna i Novo, vår lärplattform. Vissa kurser, eller delar av kurser, genomför du på en arbetsplats via så kallad apl (arbetsplatsförlagt lärande). Det ger dig möjlighet att lära dig yrket på plats och på så sätt blir barnskötarutbildning verkligen kopplad till hur verkligheten ser ut på en förskola eller fritidshem.

 

Barnskötare/elevassistent bas innehåller följande kurser:

 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Specialpedagogik 1
 • Pedagogiskt ledarskap *
 • Pedagogiska teorier och praktiker *
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Etnicitet och kulturmöten

*Kursen innehåller apl (arbetplatsförlagt lärande)

För att du ska kunna få diplom som barnskötare eller elevassistent måste du läsa en av följande påbyggnadsutbildningar:

Bra att veta:

 • Alla våra yrkesutbildningar innehåller apl (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15%. I alla våra lärlingsutbildningar har vi minst 70% arbetsplatsförlagt lärande.
 • Yrkesutbildningen ger, förutom betyg ett diplom som bevis på din kompetens. I de yrkesutbildningar som är uppdelade i en basutbildning och en påbyggnadsutbildning utfärdas diplom endast efter att man avslutat båda delarna.
 • För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

Hermods hjälper människor nå sina mål och yrkesdrömmar. Vi har sedan över 120 år tillbaka utvecklat program och kurser för Komvux och Komvux – Yrkesutbildning, Yrkeshögskolor, Gymnasieskolor samt SFI (Svenska För Invandrare) och andra utbildningar för personer nya inom Sverige. Hermods har utbildningsprogram och kurser på distans, i klassrum och flex, för de flesta branscher och yrken inom barn och fritid. Kontakta Hermods för mer information om yrkesutbildningen Barnskötare/elevassistent bas på distans, eller vid frågor om vad en barnskötare eller elevassistent gör.

EFTER UTBILDNINGEN

Kan du läsa vidare till barnskötare eller elevassistent genom ett påbyggnadspaket som innehåller kurser om totalt 400 poäng. När du läst både basdelen och påbyggnadsdelen är du behörig barnskötare/elevassistent och kan söka jobb som det.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om utbildning på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort