×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Vill du arbeta med att skapa och bygga framgångsrika och konkurrenskraftiga e-handelsföretag? Som business developer arbetar du med att sätta en långsiktig plan för er verksamhet som tar er dit ni vill. Du arbetar med mål och strategi, hittar lösningar på problem och ser möjligheter som skapar utveckling och tillväxt. E-handeln har ökat explosionsartat de senaste åren och den digitala teknikens snabba utveckling gör att det behövs fler som kan arbeta övergripande och strategiskt med affärsutveckling inom digital handel och kommunikation.   

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera på distans

Denna utbildning finns att läsa på distans med utgångspunkt i Helsingborg eller Borås. Distansstudier innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten.  

 

Utbildningen innehåller fysiska träffar
Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen totalt fyra fysiska träffar som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.
 

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats 

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.  

 

Gör din LIA utomlands 

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa. 

 

Studera på plats i Stockholm

I Stockholm läser du denna utbildning i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. 

 

Kurser  

 • Affärsekonomi, 20 yhp 
 • Affärsutveckling, 30 yhp 
 • E-handelns ekosystem, 35 yhp 
 • E-handelns juridik, nationell och internationell handel, 25 yhp 
 • Examensarbete, 25 yhp 
 • Försäljning – fokus digitala affärer, 35 yhp 
 • LIA 1, 70 yhp 
 • LIA 2, 80 yhp 
 • Online marketing B2B, B2C, 35 yhp 
 • Projekt och projektmetoder, 25 yhp 
 • Supply chain, 20 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som: 

 • Affärsutvecklare inom digital handel 
 • Business developer inom e-commerce 
 • E-commerce manager 

Du kan arbeta övergripande för hela företag och organisationer eller projektinriktat för mindre utvecklingsprocesser eller verksamheter. Utbildningen ger dig en bred grund som möjliggör olika arbetsuppgifter relaterat till affärsutveckling. Beroende på tidigare bakgrund kan du exempelvis rikta in dig på IT- eller marknadsrelaterade frågor. Som affärsutvecklare är du extra viktig vid nystart av företag, förnyelseprocesser eller när företag står inför utmaningar. 

 

Utbildningen ger dig bland annat kunskap och kompetens inom: 

 • projektledning och projektbaserade verktyg och metoder 
 • strategisk och operativ försäljning 
 • säljcykelns olika steg 
 • digital marknadsföring samt digital handel, både inom Sverige och internationellt 
 •  e-handel, dess uppbyggnad och juridiken bakom 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 

 • Engelska 6 
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 

 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  

Välj ort