×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Som byggnadsingenjör arbetar du med byggnation och renovering av bostadshus och fastigheter. Du är med i hela processen från planering till färdigställande och har en nyckelroll i projektet. Utbildningen ger dig en bred grund i byggprocessens olika delar vilket möjliggör för dig att rikta in dig på ett område som intresserar. Vanliga ansvarsområden för en byggnadsingenjör är projektering, ekonomi samt ledning och koordinering av arbetslag och underentreprenörer. Yrket passar dig som vill arbeta projektinriktat med varierande arbetsdagar och med mycket ansvar. Idag råder det stor kompetensbrist inom byggbranschen. Åtta av tio företag anger att de saknar utbildad personal för att kunna genomföra de stora byggsatsningar som planeras. Inom de närmsta fem åren ska det byggas och renoveras närmre en och en halv miljon bostäder i Sverige. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera till byggingenjör i klassrum i Stockholm

I Stockholm bedrivs utbildningen Byggnadsingenjör i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen Byggnadsingenjör innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

 

Utbildningen till byggingenjör på distans

Utbildningen till Byggnadsingenjör finns även att läsa på distans med utgångspunkt i Umeå. Distansstudier innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten.

Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen Byggnadsingenjör totalt tre fysiska träffar som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas. Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

 

En tredjedel av byggingenjörsutbildningen gör du ute på en arbetsplats

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

 

Gör din LIA utomlands

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa.

 

Kurser Byggingenjör YH

 • Betongteknik,15 yhp 
 • Branschanpassad matematik, 15 yhp 
 • Byggarbetsmiljösamordning, 15 yhp 
 • Byggprocessen – byggproduktion och logistik, 40 yhp 
 • Ekonomi och kalkylering, 20 yhp 
 • Entreprenadjuridik, 20 yhp 
 • Examensarbete, 20 yhp 
 • Husbyggnadsteknik, 40 yhp 
 • Installationssamordning, 20 yhp 
 • Ledarskap och arbetsrätt, 30 yhp 
 • LIA 1, 50 yhp 
 • LIA 2, 75 yhp 
 • Miljö och hållbart byggande, 20 yhp 
 • Mätteknik och ritningshantering, 20 yhp 

 

Vi erbjuder även en 2-årig utbildning till Byggnadsingenjör inriktning ROT som gör dig specialist inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Just nu finns ett stort behov av byggnadsingenjörer med ROT-kompetens. Läs mer om Byggnadsingenjör – ROT här.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen till Byggnadsingenjör kan du bland annat arbeta som: 

 • Arbetsledare 
 • Byggplatschef 
 • Byggkonsult 
 • Byggnadsingenjör 
 • Byggledare inom såväl nyproduktioner som ombyggnationer 

Vanliga arbetsplatser för en byggnadsingenjör är byggföretag, konsultföretag eller entreprenadföretag.  

 

Utbildningen till byggnadsingenjör ger dig bland annat kompetens inom: 

 • processen kring byggprojekt 
 • planering, ledning och uppföljning av projekt så att de uppfyller kunders och myndigheters krav  
 • energieffektivisering inom byggprojekt 
 • arbetsrätt, arbetsprocesser och rutiner på en byggarbetsplats  
 • ledarskap och kommunikation för att kunna leda hela arbetslag och koordinera underentreprenörer 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna byggingenjörs-utbildningen krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 

 • Bygg och anläggning 1
 • Bygg och anläggning 2 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  


Välj ort