×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Är du intresserad av att ta fram samhällslösningar som motverkar översvämningar och andra vattenrelaterade katastrofer? Utbilda dig till dagvatteningenjör och bidra till att skapa säkra städer.

Som dagvatteningenjör har du möjlighet att ta fram lösningar för hantering av dagvatten, ett prioriterat krisområde ur ett samhällsperspektiv. I takt med att klimatet förändras blir det allt vanligare med kraftiga regn och skyfall. Branschen behöver fler kreativa och kompetenta individer som kan bidra till att lösa dagens och framtidens utmaningar.

I rollen som dagvatteningenjör arbetar du med strategisk planering, projektering, provtagning och rening av dagvatten. Din kompetens spelar en betydande roll för att minimera översvämningsrisker och förbättra dagvattenhanteringen i bebyggda områden.

Hos oss får du inte bara en utbildning, utan en möjlighet att vara en del av lösningen för framtidens hållbara stadsutveckling.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studieform
Utbildningen Dagvatteningenjör genomförs på distans.
Utbildningen innehåller två LIA-perioder, där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser för programmet Dagvatteningenjör:

 • Examensarbete
 • Dagvattenteknik
 • Dokumentation och reglering
 • El- styr och reglerteknik
 • Lärande i arbete (LIA) 1
 • Lärande i arbete (LIA) 2
 • Miljöteknik och miljöstyrning
 • Projektledning och kommunikation
 • Provtagning
 • Reningsteknik
 • Riskhantering och förebyggande åtgärder
 • Rörnätsteknik, ledningssystem

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen till Dagvatteningenjör kan du påbörja en karriär för att jobba som till exempel dagvatteningenjör, dagvattentekniker, projektledare inom dagvatten eller projektör inom vattenteknik.

Du kommer att ha kunskap och kompetens inom bland annat:

 • Att arbeta med miljö och hållbarhet i fokus
 • Provtagning och rening av dagvatten och kunna bedöma rätt metod i ett givet tillfälle
 • Genomföra riskbedömningar och kommunicera åtgärdsförslag
 • Planera och ta fram strategiska dokument och riktlinjer gällande dagvatten- samt skyfallsfrågor
 • Redogöra för och dokumentera ditt arbete enlig gängse regler
 • Genomföra riskbedömningar och kommunicera åtgärdsförslag
 • Utforma översiktsplaner, åtgärdsprogram och klimatanpassningsplaner för dagvatten
 • Slutföra och följa upp förelagda projekt kopplat till dagvatten
 • Utforma översiktsplaner, lokala åtgärdsprogram och klimatanpassningsplaner för dagvatten

Genomsnittslönen för en dagvatteningenjör ligger på 45 900 kr i månaden*

*Källa: Scb.se

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till utbildningen Dagvatteningenjör krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Bygg och anläggning 2 eller Matematik 2

Saknar du behörighet?

Om du saknar behörighet så kan du läsa in ämnen hos oss inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Kursen, som är avgiftsfri, är på distans och förbereder dig i de ämnen som du saknar. Du läser den online, i egen takt, under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här >


Välj ort