×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Som drift- och fastighetstekniker arbetar du med teknik, miljö och energi i olika fastigheter. Du är specialist på drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system vilket innebär att du säkerställer att dessa fungerar enligt fastighetsägarens och hyresgästernas förväntningar. Du övervakar den dagliga driften och vid tillfällen åker du ut till olika fastigheter för underhåll och skötsel. Det finns ett stort behov av utbildade drift- och fastighetstekniker på grund av pensionsavgångar samtidigt som teknisk utveckling, digitalisering och hållbarhetsfokus ställer krav på ny kompetens. Yrket passar dig som söker ett varierande och tekniskt arbete med mycket eget ansvar. Du får fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik och kommer kunna ta ett tekniskt ansvar för en eller flera fastigheter. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera på distans 

Denna utbildning bedrivs på distans med utgångspunkt i Östersund. Distansundervisning innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten.   

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

 

Gör din LIA utomlands

Hermods Yrkeshögskola ingår i Erasmus+ som är ett europeiskt program för internationellt samarbete för utbildning. Läs mer om Erasmus+ här. Programmet förser dig som studerande med ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehälle under hela perioden. Du letar själv upp en LIA-plats där du önskar göra din Internationella LIA. Vi på Hermods YH finns såklart tillhands om du behöver stöd eller hjälp under tiden. För mer information om Erasmus+ och LIA utomlands, kontakta din utbildningsledare.

Kurser 

 • Branschengelska
 • Branschrelevant matematik
 • Bygg och fastighetsteknik 
 • Driftsövervakning
 • Ellära
 • Examensarbete
 • Fastighetsekonomi
 • Fastighetsjuridik 
 • Kyl- och värmepumpsteknik
 • LIA 1
 • LIA 2 
 • Miljö- och mätteknik samt energioptimering
 • Projekt, ledarskap och kommunikation
 • Styr- och reglerteknik 
 • Säkerhetssystem
 • Ventilations-, värme- samt sanitetssystem

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som drifttekniker eller fastighetstekniker på fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag.  

 

Utbildningen ger dig bland annat kunskap och kompetens inom: 

 

 • fastigheters tekniska system 
 • planering och uppföljning av underhållsarbete och felanmälningar 
 • installation och samordning av olika säkerhetssystem 
 • optimering av ventilations-, värme- och sanitetstekniska system 
 • planering och genomförande av felsökningar, underhåll och reparationer av olika tekniska system i fastigheter 
 • kostnadsberäkningar för energieffektivisering 
 • miljöförbättrande åtgärder
   

Exempel på arbetsuppgifter efter avslutad utbildning:

Arbetet bedrivs med ett förebyggande fokus, med syfte att minska både kostnader och risker för skador på personer och egendom. I rollen har du husansvar för dina tilldelade fastigheter som ska ge ett så välskött intryck som möjligt. Det gör du genom att ta följande ansvar.

• Proaktivt arbeta för att dina fastigheter ska vara i så gott skick som möjligt samt bidra till
god och kostnadseffektiv drift. Detta gör du bl a genom rondering, tillsyn & skötsel (enl.
Diös AFF) och kostnadseffektiva lösningar
• Ansvara för hantering av serviceanmälningar samt uppföljning av ärenden
• Medverka vid myndighetsbesiktningar (SBA m.fl.)
• Utföra och fakturera beställningsjobb från hyresgäster
• Genomföra enklare reparationer och utbyten
• Beställare av reparation och felavhjälpande underhåll
• Aktivt deltagande i teamarbetet och förse kollegor med den information som behövs för
att skapa fler affärer inom Diös
• Attesträtt enligt attestordningen

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna fastighetstekniker-utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.


Välj ort