×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Som drift- och fastighetstekniker arbetar du med teknik, miljö och energi i olika fastigheter. Du är specialist på drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system vilket innebär att du säkerställer att dessa fungerar enligt fastighetsägarens och hyresgästernas förväntningar. Du övervakar den dagliga driften och vid tillfällen åker du ut till olika fastigheter för underhåll och skötsel. Det finns ett stort behov av utbildade drift- och fastighetstekniker på grund av pensionsavgångar samtidigt som teknisk utveckling, digitalisering och hållbarhetsfokus ställer krav på ny kompetens. Yrket passar dig som söker ett varierande och tekniskt arbete med mycket eget ansvar. Du får fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik och kommer kunna ta ett tekniskt ansvar för en eller flera fastigheter. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera i klassrum i Örebro 

I Örebro bedrivs utbildningen i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.  

 

Studera på distans 

Denna utbildning bedrivs även på distans med utgångspunkt i Östersund eller Karlskrona. Distansundervisning innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten.  

 

Utbildningen innehåller fysiska träffar
Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen totalt tre fysiska träffar (en träff kan vara flera dagar) som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.
 

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

 

Gör din LIA utomlands

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa.

 

Kurser för Karlskrona och Östersund 

 • Branschengelska, 10 yhp 
 • Branschrelevant matematik, 20 yhp 
 • Bygg och fastighetsteknik, 25 yhp 
 • Driftsövervakning, 20 yhp 
 • Ellära, 30 yhp 
 • Examensarbete, 25 yhp 
 • Fastighetsekonomi, 15 yhp 
 • Fastighetsjuridik, 15 yhp 
 • Kyl- och värmepumpsteknik, 15 yhp 
 • LIA 1, 50 yhp 
 • LIA 2, 55 yhp 
 • Miljö- och mätteknik samt energioptimering, 20 yhp 
 • Projekt, ledarskap och kommunikation, 25 yhp 
 • Styr- och reglerteknik, 20 yhp 
 • Säkerhetssystem, 15 yhp 
 • Ventilations-, värme- samt sanitetssystem, 40 yhp 

 

Kurser för Örebro 

 • Branschrelevant matematik, 20 yhp 
 • Bygg och fastighetsteknik, 20 yhp 
 • Driftsövervakning, 20 yhp 
 • Energioptimering o hållbarhet, 35 yhp 
 • Examensarbete, 25 yhp 
 • Fastighetsekonomi, 15 yhp 
 • Fastighetsjuridik, 15 yhp 
 • Fastighetstekniska system, 45 yhp 
 • LIA 1, 40 yhp 
 • LIA 2, 60 yhp 
 • Projekt, ledarskap och kommunikation, 20 yhp 
 • Styr- och reglerteknik, 20 yhp 
 • Säkerhetssystem, 15 yhp 
 • Teoretisk grund, auktorisation B – EL, 50 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som drifttekniker eller fastighetstekniker på fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag.  

 

Utbildningen ger dig bland annat kunskap och kompetens inom: 

 

 • fastigheters tekniska system 
 • planering och uppföljning av underhållsarbete och felanmälningar 
 • installation och samordning av olika säkerhetssystem 
 • optimering av ventilations-, värme- och sanitetstekniska system 
 • planering och genomförande av felsökningar, underhåll och reparationer av olika tekniska system i fastigheter 
 • kostnadsberäkningar för energieffektivisering 
 • miljöförbättrande åtgärder 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna fastighetstekniker-utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Välj ort