×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Vill du vara med och bygga en hållbar framtid då är utbildningen E-mobility-ingenjörer rätt för dig. Behovet av E-mobility-ingenjörer ökar kraftigt.

Sveriges och världens klimatmål om minskade koldioxidutsläpp ställer stora krav på effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker. Elektrifierade fordon och miljövänliga industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.

I denna tvååriga distansutbildning kommer du bland annat få kunskap om laddbara batterier, elsäkerhet i fordon, autonoma fordon och laddinfrastruktur. Utvecklingen går snabbt framåt och för att möta kraven är behovet av e-mobility-ingenjörer som kan arbeta med både utveckling och produktion stort. Nu har du chansen att bli eftertraktad på arbetsmarknaden och skaffa dig en spännande yrkeskarriär i en hållbar framtid!

Vi står inför en av de största utmaningarna någonsin när det gäller att bygga klimatsmarta leveranser. Så i ljuset av detta så är det här en oerhört viktig utbildning som förser oss med välbehövlig kompetens.
Johannes Westermark Hester, HR Talent Partner, ABB

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studieform
Utbildningen E-mobility ingenjör genomförs på distans.
Utbildningen innehåller två LIA-perioder, där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser för programmet E-mobility ingenjör:

 • Autonoma fordon och AI
 • Batterikunskap och energilagring
 • Diagnosmetodik
 • Drivlinor och transmission
 • El- och hybriddrift
 • Elsäkerhet i fordon
 • Examensarbete
 • Hållbara transportsystem
 • Laddning och laddstandarder
 • Lärande i arbete (LIA) 1
 • Lärande i arbete (LIA) 2
 • Miljö och hållbarhet
 • Projektmetodik
 • Säkerhetstester
 • Yrkesengelska och informationssökning

Det finns ingen utbildning med den här kompetensinriktniningen. Den behövs för laddinfrastruktur med mera. Hela fordonsflottan står inför en omställning så jag skulle vilja säga att det inte går att underskatta behovet av den här utbildningen.
Patrik Andersson, VD, Garo

EFTER UTBILDNINGEN

Utbildningen E-mobility-ingenjör ger dig kompetens för att arbeta med eldrivna fordon med allt från drivlinor och transmissionssystem till batterier och laddkapacitet. Som e-mobility-ingenjör arbetar du oftast projektbaserat och kommunicerar tätt med kunder, leverantörer och utvecklare av ny teknik inom t.ex. AI och autonoma fordon. Du arbetar hands-on med tekniken och utför t.ex. säkerhetstester av fordonens elsystem och batterihälsa. En viktig aspekt av utbildningen är inriktningen på hållbarhet och miljö som löper som en röd tråd, på samma sätt som fokus på utveckling av ny teknik. Du passar som e-mobility-ingenjör om du är teknikintresserad, vetgirig och gillar att kommunicera och arbeta i projekt tillsammans med andra för att skapa goda resultat!

Kommande yrkesroller skulle kunna vara:

 • E-mobility-ingenjör
 • Fordonselektriker
 • Specialist laddbara fordon

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6
 • Praktisk ellära


Välj ort