×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Med den ökade e-handeln och medvetenheten om att hela samhället behöver sträva efter hållbara och klimatsmarta försäljningslösningar, utvecklas system för märkning och kvalitetssäkring av produkter och tjänster. Ekologisk och klimatsmart försäljning med hållbarhetstänk är framtiden. Hållbar försäljning är både lönsamt och smart över tid.

I den här utbildningen får du spetskompetens som är högaktuell inom all typ av försäljning av ekoprodukter och en bred kompetens inom B2B och B2C. Marknadsföring, juridik och kommunikation, omvärldsanalys samt internationellt språkbruk är exempel ur denna nya säljutbildning som förser företagen med modernt utrustade säljare för ökad kompetens inom eko och hållbara produkter.

Utbilda dig till KAM med inriktning hållbarhet. Det här är en utbildning för dig som idag arbetar som säljare eller som har tidigare erfarenhet av försäljning och vill ta nästa steg i din karriär. Det hållbara perspektivet finns med genom hela utbildning och det är det som skiljer utbildningen åt från en mer traditionell säljutbildning. Säljaren ska genom den vanliga säljcykeln (prospektering, behovsanalys, kravspecificering, erbjudande, leverans, stängning) fokusera på det mest hållbara alternativet gällande produkt/tjänst, men det är i första ledet försäljning av ekologiska och hållbara produkter, samt säkerställande av kedjan bakom – att den är hållbar, rättvis och ekologisk – som utbildningen ger kompetens för.

 ”…Utbildningen genomsyras av ett tydligt hållbarhetsfokus i frågeställningarna och ger dig som studerande kompetens att specialiserat jobba med försäljning och affärsjuridik kopplat till hållbarhetsfrågor, både utifrån konsument- och företagsförsäljning.”  – Ellen/ kursutvecklare

Under utbildningen kommer du få kunskap om lagstiftning rörande de olika märkningarna på marknaden. KRAV, Änglamark, Svanen, Nyckelhålet, MSC, Fairtrade, FSC, Svenskt Sigill samt internationella lagar och regler.  Du får också kunskap om olika fall kring import-och exportproblematik i relation till hållbarhet och klimatet. Utbildningen berör frågor om supply chain samt det internationella perspektivet med t ex europeiska green deal – farm to fork-strategin, det som vi benämner lokalproducerat, närodlat och ofta gårdsförsäljning. Syftet är att du ska få kompetens att möta en förändrad europeisk spelplan där ett företag även bör kontrollera sina leverantörers hållbarhetsarbete.

I kursen ”Marknadsföring Hållbart och Eco” kommer du att under kursen, enskilt eller i grupp, lära dig planera marknadsaktiviteter genom konkurrensanalys, kundsegmentering och positionering samt lära dig riskanalys kopplat till hållbarhetsfrågor och kritisk analys av företagets marknadsföring av hållbarhet i syfte att kunna kvalitetssäkra att företaget inte hamnar i greenwashing-problematik. Kursen behandlar här trovärdighetsperspektivet och marknadsföringstaktik för hållbarhet – Business Sustainablity Management.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Denna utbildning bedrivs på distans vilket innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via online-möten. Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen totalt två fysiska träffar som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas. Utbildningen innehåller en LIA-period där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.  

En del av utbildningen gör du ute på en arbetsplats

Utbildningen innehåller en LIA-period där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du fårarbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

 

Kurser   

 • Affärsekonomi (25p)
 • Affärsjuridik med hållbarhetsfokus (30p)
 • Branschkunskap ecoproducts (20 p)
 • Examensarbete (15p)
 • Förhandlingsteknik (15p)
 • Försäljning B2B
 • Hållbara produkter (15p)
 • LIA (20p)
 • Marknadsföring – hållbart och eko (20p)
 • Online marketing B2B, B2C/ Digitala kanaler (15p)
 • Produktbaserad affärsengelska (15p)
 • Projektledning (20p) 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen får du färdigheter/kunskaper/kompentenser inom b.la:

 • Självständigt hantera lämpliga marknadsföringsmodeller/metoder samt genomföra marknadsanalyser.
 • Hantera säljcykelns olika steg, självständigt hantera olika säljverktyg samt hantera klassificering av kund och behovsanalys.
 • Kunna göra riskanalyser av företagets marknadsföringstaktik för hållbarhet för att kvalitetssäkra att företaget är trovärdigt i sin leverans till konsument.
 • Självständigt skapa, tolka och analysera budgetar, investerings-, lönsamhets-, kostnadskalkyler och årsredovisningar, obehindrat hantera branschenliga ekonomiska begrepp.

Efter utbildningen kan du arbeta som: 

 • Eco sale – säljare
 • Produkt – och kvalitetsansvarig
 • Specialiserad säljare för hållbara produkter
 • Säljare B2B inriktning eko 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Engelska 6 
 • Matematik 2 
 • Samhällskunskap 2 
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Minst 6 månaders heltidsarbete som säljare och/eller B2B eller motsvarande 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  


Välj ort