×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Världen behöver att vi blir mer hållbara och en hållbar utveckling kräver energioptimering. Energioptimering är ett globalt mål som ingår i de framtagna globala hållbarhetsmålen som tagits fram inom ramen för Agenda 2030. Kursen med namnet ” Energioptimering med inriktning styr och reglerteknik och automatisering” riktar sig till dig som idag arbetar inom industri och fastighetsdrift som vill vidareutbilda dig för att få mer avancerad och bredare kunskap inom just energioptimering. Branschen, med de tydliga hållbarhetsmål som finns, behöver en hållbar verksamhet med ambitionen om att på daglig basis arbeta med hållbar utveckling i olika typer av initiativ.

Under utbildningens gång kommer du att få fördjupande kunskaper om förebyggande underhålls betydelse på kort och lång sikt för den tekniska livslängden samt för miljön.

Utbildningen läses på distans och på halvfart vilket innebär att du kan kombinera dina studier med ditt arbete.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen har du fått specialiserade kunskaper om förebyggande underhålls betydelse på kort och lång sikt för den tekniska livslängden samt för miljön. Du har också fått:

 • Kunskaper om HVAC och kylteknik inklusive kylskåpsprincipen
 • Specialiserade kunskaper om metoder och arbetssätt för kontinuerligt förbättringsarbete
 • Specialiserade kunskaper om miljö- och energilagar både på nationell och internationell nivå.
 • Kunskaper om vikten av resurshushållning vid arbete i fastigheter och inom industrin
 • Fördjupade kunskaper om olika energislag, dess miljöpåverkan samt hur man energieffektivt använder dessa
 • Specialiserade kunskaper om styr- och reglersystems uppbyggnad och dess komponenter samt hur man felsöker dessa
 • Kunskaper i att tolka ritningar, scheman och funktionstexter samt terminologi inom styr och reglerteknik och automationslösningar
 • Planera, organisera och genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll samt att mäta och bedöma resultatet
 • Tolka och bearbeta information om styrteknisk utrustning
 • Använda program för styrning, injustering och driftövervakning med energieffektivitet i fokus
 • Räkna ut fastigheters energiprestanda och energibehov och utföra injusteringar
 • Föreslå miljöförbättrande åtgärder för en fastighet eller en produktion
 • Genomföra felsökning och reparation av styr- och reglertekniska system i fastigheter och inom industrin
 • Sköta larmhantering, kommunikation och övervakning
 • Planera och följa upp underhåll-, drift-, skötsel och felanmälningar med energieffektivitet i fokus
 • Självständigt tolka lagar och regler om miljö och hållbarhet och ge åtgärdsförslag på energiförbättrande åtgärder utifrån dessa, inklusive energisparkalkyler
 • Använda och optimera styr- och reglertekniska system för att på ett energieffektivt och säkert sätt kunna sköta, injustera och drifta automationslösningar
 • Värdera avancerad terminologi och kunna tolka avancerad reglerteknisk dokumentation

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Minimum 12 månaders arbetslivserfarenhet från fastighetsbransch och/eller industri, med minst 50 % i tjänstgöringsgrad.


Välj ort