×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Vill du lära dig hur du arbetar med musikaliska uttryck och hur du använder instrument eller din röst för att skapa musik? Utbildningen Frilansmusiker vänder sig till dig som vill kunna skapa och leda egna artistiska projekt, samtidigt som du kan verka i musikaliska samarbeten på en hög professionell nivå. Här går spelglädje, kreativitet och kunskap hand i hand.  

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier.  

 

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.  

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats

Utbildningen innehållertvåLIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildningdå du fårarbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

 

Gör din LIA utomlands

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa.Vi ger dig all hjälp och stöddu behöver inför, under och efter din LIA utomlands.Som studerande får duekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa.

 

Kurser   

 • Ackordinstrument, 10 yhp 
 • Branding, 50 yhp 
 • Effektiv musikanalys, 40 yhp 
 • Ensemble, 120 yhp 
 • Examensarbete, 15 yhp 
 • Huvudinstrument, 20 yhp 
 • Musikteori/gehör/arrangering, 35 yhp 
 • Real Life Performance, 90 yhp 
 • Studio, 20 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du jobba som: 

 

 • Artist  
 • Låtskrivare  
 • Musiker  
 • Musikproducent 

 

Efter utbildningen får du färdigheter/kunskaper/kompentenser inom b.la: 

 

 • vedertagna metoder och tekniker för instudering och inhämtning av kunskap i relation till vanligt förekommande genrer och musikaliska sammanhang 
 • komplexa uppgifter och problem i sceniska sammanhang 
 • Ledning av egna artistiska projekt samt musikaliska samarbeten 
 • Ha specialiserad kunskap i att utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kritiskt reflektera över eget och andras artistiska och musikaliska förhållningssätt 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 

 • Spelprov. Testar dina spelmässiga färdigheter 
 • Teoriprov. Testar dina färdigheter i musikteori
    

Testerna syftar till att bedöma dina tekniska färdigheter på valfritt instrument, din förmåga till samspel i en ensemble samt dina musikteoretiska kunskaper. 

Välj ort