×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

I kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 får du lära dig om människans utveckling och olika fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Kursen ger dig kunskaper om hur dessa funktionsnedsättningar påverkar individen i vardagen, hur du kan möta och stötta dessa personer med deras utmaningar samt vilka lagar och bestämmelser som finns inom området.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 ger dig kunskaper om vilka funktionsnedsättningar som finns, hur dessa påverkar individen i vardagen och vilka lagar och bestämmelser som finns. Du får lära dig att, utifrån en demokratisk värdegrund och respekt, möta och stötta människor med en fysisk, psykisk, social eller intellektuell funktionsnedsättning.

 

Kursen ger dig även ett historiskt perspektiv över vilka normer, värderingar och synsätt som på olika sätt påverkat synen på funktionsnedsättning.

 

Du får lära dig vilka lagar och bestämmelser som är aktuella inom området, hur dessa lagar tillämpas och intentionen bakom att de stiftats. Det gäller bl.a. FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 innehåller:

  • Hur barn och unga utvecklas med funktionsnedsättning
  • Olika funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar i vardagen – fysiska, psykiska, sociala samt intellektuella
  • Kommunikation, samspel och sexualitet vid funktionsnedsättning
  • Pedagogiskt arbetssätt
  • Internt och externt teamarbete
  • Professionellt bemötande och förhållningssätt
  • Lagar och bestämmelser
  • Historiska perspektiv

EFTER UTBILDNINGEN

Efter att du har läst kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 kommer du ha kunskaper om människans utveckling, olika funktionsnedsättningar som finns och hur dessa påverkar individen i vardagen. Du kommer få kunskaper om lagar, bestämmelser och även historiskt perspektiv gällande tidigare normer och synsätt på funktionsnedsättning.

 

Kursen kommer även ha gett dig kunskaper i hur du planerar och genomför insatser för individer eller grupper som är i behov av stöd.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort