×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

I kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 får du lära dig om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis ADHD och ADD. Kursen ger dig kunskaper om hur dessa funktionsnedsättningar påverkar individen i vardagen, hur du kan möta och stötta dessa personer med deras utmaningar samt vilka stödinsatser som erbjuds i samhället.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 ger dig kunskaper i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism, ADHD och ADD samt om hur det är att leva med en förvärvad hjärnskada. Du får lära dig att planera och genomföra stödinsatser utifrån individens behov.

 

I kursen får du även lära dig olika specialpedagogiska hjälpmedel och hur verksamheter som särskola samt daglig verksamhet funderar. Du kommer få kunskaper inom olika pedagogiska arbetssätt så som lågaffektivt bemötande, delaktighetsmodellen och cirkulärt tänkande.

 

Kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 innehåller:

  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så som autism, ADHD och ADD och hur detta påverkar individen i vardagen
  • Hur det är att leva med en förvärvad hjärnskada
  • Verksamheter som särskola och daglig verksamhet
  • Stöd- och hjälpinsatser som erbjuds i samhället, exempelvis insatser enligt LSS
  • Hur du planerar, genomför och dokumenterar stödinsatser
  • Pedagogiska arbetssätt och specialpedagogiska hjälpmedel

EFTER UTBILDNINGEN

När du har läst kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 kommer du ha kunskaper i vilka utmaningar som kan finnas i vardagen för en person med autism eller förvärvad hjärnskada. Du har fått lära dig vilka stöd- och hjälpinsatser som finns att tillgå i samhället och kunna planera, genomföra och dokumentera dessa insatser.

 

Du kommer även ha kunskaper i olika pedagogiska arbetssätt och metoder för att kunna möjliggöra utveckling och självbestämmande för individen.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort