×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Låt staden grönska!  Utbildningen riktar sig till dig som vill vara med och hjälpa till så att grönskan blir en naturlig del av staden. Du får lära dig hur du planerar, leder och fördelar arbetet för urbana odlingsplatser och/eller vid gröna anläggningsprojekt. Implementera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer – från start till mål.  

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Denna utbildning bedrivs på distans med utgångspunkt i Stockholm eller Malmö. Distansstudier innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten. 

 

Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen totalt fyra fysiska träffar som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.  

Utbildningen innehåller en LIA-period där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.  

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats

Utbildningen innehållertvåLIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildningdå du fårarbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

 

Gör din LIA utomlands

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa.Vi ger dig all hjälp och stöddu behöver inför, under och efter din LIA utomlands.Som studerande får duekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa.

 

Kurser  

 • CAD, 15 yhp Ekonomi, kommunikation och marknadsföring, 20 yhp 
 • Ekosystemtjänster och grönblågrå lösningar, 40 yhp 
 • Entreprenadjuridik, 15 yhp 
 • Examensarbete, 10 yhp 
 • GIS, 15 yhp 
 • LIA, 30 yhp 
 • Markbyggnad och miljökunskap, 15 yhp 
 • Projekt och utveckling, 15 yhp 
 • Stadsgrönska och urbana odlingsplatser – Från tak till tunnel, 15 yhp 
 • Systemkännedom – om vilka växtsystem på marknaden och odlingsmöjligheter, 20 yhp 

 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som:

 

 • Arbetsledare inom drift och underhåll stadsgrönska och odling  
 • Kommunekolog  
 • Kvalitets- och miljösamordnare, bostadsföretag 
 • Projektledare för stadsprojekt 
 • Rådgivare för ekosystemtjänster 

Efter utbildningen har du färdigheter/kunskaper/kompentenser inom b.la:

 

 • Skötsel och drift av urbana grönytor  
 • CAD som digitalt ritnings-och framställningsverktyg 
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
 • Invasiva arter och riskerna med dem 
 • Om tätortsnära skog, vatten- och grönområden 
 • Grönstrukturplanering 
 • Energieffektivt och hållbart byggande kopplat till odling och urbana grönytor 
 • Entreprenörskap, eget företagande och marknadsföring 
 • Planering, ledning och fördelning av arbete i ett odlings och/eller grönt anläggningsprojekt 
 • Utveckling av ekosystemtjänster samt park och tätortsnära natur 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 

 • Marken och växternas biologi 
 • Växtodling 1  
 • 1 år yrkeserfarenhet om minst 50% inom samhällsbyggnad, trädgård, fastighet, anläggning av grön infrastruktur eller projektledning 

 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  

Välj ort