×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kursen Hälso- och sjukvård 1 ämnar ge dig både praktiska och vetenskapliga kunskaper för att kunna planera och ge vård på vårdinrättning och i hemmet. Du får ett helhetsperspektiv på människans hälsa, hur olika levnadsvanor påverkar hälsan och medicinska åtgärder.

Du får lära dig professionella arbetssätt för att bemöta och kommunicera med patienter och närstående.

Kursen innehåller utbildning i vuxen-HLR samt blodprovstagning och sårvård.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I kursen Hälso- och sjukvård 1 får du lära dig om folkhälsa både på individ och samhällsnivå. Kursen ger dig kunskaper i hälso- och sjukvård samt medicinska åtgärder på vårdinrättningar men även i hemmet. Du får lära dig att planera, genomföra samt dokumentera vårdinsatser men kursen ger dig även kunskaper inom rehabiliterande och förebyggande vårdplanering.

 

I kursen ingår det medicinteknisk kunskap samt kännedom om digitala hjälpmedel inom vården.

Kursen ger dig praktiska kunskaper i vuxen-HLR, blodprovstagning och sårvård.

Kursen Hälso- och sjukvård 1 innehåller:

  • Frisk- och riskfaktorer som påverkas av bl.a. motion, droger och stress
  • Etiska frågeställningar inom ramen för hälso- och sjukvård
  • Blodprovstagning och sårvård
  • Första hjälpen
  • Vuxen-HLR
  • Riskfaktorer för trycksår och förebyggande insatser för att undvika detta
  • Vårdplanering
  • Teknisk utrustning

EFTER UTBILDNINGEN

När du har läst kursen Hälso- och sjukvård 1 kommer du ha både praktiska och vetenskapliga kunskaper i vårdomsorg. Du kommer ha kunskaper inom folkhälsa och vilka faktorer som påverkar hälsan och dess konsekvenser. Kursen kommer ha gett dig kunskaper för att självgående kunna planera, genomföra och dokumentera vårdinsatser både på vårdinrättningar men även i hemmet.

 

Du kommer ha erhållit praktisk utbildning i vuxen-HLR, blodprovstagning lärt dig sårvård.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Hälso- och sjukvård 1 bygger på kunskaperna i Anatomi och fysiologi 1, Omvårdnad 1 och Social omsorg 1.

För att ansöka om kursen på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort