×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

I kursen Hälso- och sjukvård 2 får du kunskaper i olika vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder. Du får praktiska kunskaper inom hjärt- och lungräddning samt hantering av kateter, stomi och dränage. I kursen lär du dig även resonera kring etiska frågeställningar samt kriskommunikation och bemötande.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Hälso- och sjukvård 2 innehåller flera olika delar och moment som ger dig kunskaper i vård- och omsorgsåtgärder vid bl.a. akuta sjukdom. I kursen får du kunskaper i medicinska åtgärder kopplat till smärta samt hur smärtan kan behandlas. Du kommer lära dig hur du kan upptäcka förändringar i personers hälsotillstånd och upptäcka olika symptom. Utifrån kursens innehåll kommer du således lära dig att på egen hand planera, genomföra och rapportera om vårdinsatser kopplat till rådande lagar och bestämmelser.

 

Kursen innehåller även medicinteknisk kunskap och du kommer få lära dig hur vanlig teknisk utrustning används och fungerar.

 

Kursen berör etiska frågeställningar som handlar om akuta sjukdomar samt rätten till en värdig död, något du kommer få lära dig att resonera kring. Du kommer även få kunskaper inom kriskommunikation och bemötande.

 

Kursen blandar vetenskapliga kunskaper med praktiska och du kommer bl.a. få utbildning i barn-HLR och S-HLR vuxen, hantering av dränage, stomi samt kateter.

 

Hälso- och sjukvård 2 innehåller:

  • Medicinska åtgärder vid akuta sjukdomar
  • Etiska frågeställningar kopplat till akuta sjukdomar och rätt till en värdig död
  • Kriskommunikation och bemötande
  • Hantering av dränage, stomi samt kateter
  • Smärtbehandling, identifiera samt lindra smärta
  • Betydelsen av mobilisering
  • Barn-HLR samt S-HLR vuxen

EFTER UTBILDNINGEN

När du har läst kursen Hälso- och sjukvård 2 kommer du kunna planera, genomföra samt rapportera och utvärdera vårdinsatser kopplat till akuta och andra sjukdomar. Du kommer även ha fått praktiska kunskaper i barn-HLR, S-HLR vuxen samt hantering av dränage, kateter och stomi.

 

Efter kursen kommer du även erhålla kunskaper om medicinteknisk utrustning, smärtbehandling och betydelse av mobilisering.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Hälso- och sjukvård 2 bygger på kunskaperna i Hälso- och sjukvård 1.

För att ansöka om kursen på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort