×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Information och kommunikation 2 är en kurs för dig som vill lära dig om informationsteknik och att kunna hantera administrativa rutiner. Du lär dig bland annat att skapa hemsidor och att använda programvaror för textbehandling, grafisk presentation och kalkylering. Du får också kunskap om sociala medier och bloggar.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I denna kurs kommer du lära dig att skapa interna och externa dokument och att använda programvaror för textbehandling, kalkylering, databas, grafisk presentation och informationssökning.

Du kommer också få kunskaper så att du kan arbeta serviceinriktat och ansvarsfullt utifrån krav på kvalitet, miljö, ergonomi och arbetsmiljö.

Målet med utbildningen är att du ska kunna arbeta självständigt med omdöme inom kursens kunskapsområden.

Kursen Information och kommunikation 2 ger dig kunskaper om:

 • Information och kommunikation i yrkeslivet.
 • Olika mediers funktion och uppbyggnad samt användning i olika sammanhang och situationer.
 • Digitala plattformar för kommunikation samt användning för att kommunicera med hjälp av text, bild, film eller ljud.
 • Digitala programvaror och verktyg för att söka, presentera och hantera information, däribland affärssystem.
 • Databaser.
 • Datalagring och datasäkerhet.
 • Elektroniska portföljer.
 • Vanliga digitala program, verktyg och applikationer som används för bland annat kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering och layout.
 • Informationssökning samt kritisk granskning av information.
 • Planering, organisering och genomförande av anpassade informationsinsatser.
 • Layout, framställning och distribution av dokument.
 • Webbaserade marknadsundersökningar.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation.
 • Ergonomiska och miljömedvetna arbetssätt.
 • Metoder för att utvärdera arbetsuppgifter inom området.

Bra att veta:

 • Du behöver ha Microsoft Office 2010 eller senare. I kursen ingår bildhantering och för detta rekommenderas programmet Pixlr (gratis).
 • Lärobokens kapitel om layout baseras på Microsoft Publisher, men det finns förslag på andra, gratis program inne i kursen.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter denna kurs kommer du ha kunskaper och färdigheter i informationsteknik och administrativa rutiner.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Information och kommunikation 2 bygger på kunskaper i kursen Information och kommunikation 1.

För att ansöka om utbildning på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort