×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

Instrument- och steriltekniker

Instrument- och steriltekniker

OM UTBILDNINGEN

Vikten av god hygien och korrekta steriliserings- och desinfektionsprocesser är extremt viktigt på alla sjukhus och läkarmottagningar för att kunna upprätthålla en god vårdkvalitet och minska smittspridning och infektioner. Som steriltekniker arbetar du förebyggande med att rengöra, desinficera och sterilisera utrustningen som används vid operationer och kirurgiska ingrepp. Förutom instrumentvård och kontroller av steriliseringsprocesser så ser du även till att verksamheten bedrivs enligt de mål och regelverk som finns uppsatta för att minimera smittspridning. Yrket passar dig som är noggrann och gillar att arbeta strukturerat och metodiskt. Dagligen hanterar du instrument och verktyg som ska plockas isär, desinficeras och monteras ihop.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

På Hermods Yrkeshögskola arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande för att efterlikna det verkliga arbetslivet. Som studerande får du öva dig i att förstå problem och hitta tänkbara lösningar genom kreativt tänkande. I utbildningen till Instrument- och steriltekniker arbetar du ofta projektinriktat och kursöverskridande för att få en helhetssyn och se ett sammanhang mellan de kunskaper som förmedlas.

 

Steriltekniker på distans

Denna steriltekniker-utbildning bedrivs på distans vilket innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, diskussioner, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via Hermods lärplattform eller via onlinemöten. Goda datakunskaper och tillgång till dator och internet är ett krav eftersom vi använder oss av en webbaserad studieplattform. Utbildningen till steriltekniker ställer stora krav på engagemang och förutsätter en hög arbetsinsats. Det krävs att du är disciplinerad och kan studera på egen hand. Studerar du hemma är det viktigt att du får lugn och ro för studierna under dagen eller kvällen. Att studera på 100% är jämförbart med heltidsarbete.

 

Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen till steriltekniker två fysiska träffar per termin som exempelvis kan innehåll föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för social samvaro med kurskamrater och utbildare. Utbildningen steriltekniker på distans innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

 

Kurser för Steriltekniker

  • Anatomi och instrumentkunskap, 35 yhp
  • Examensarbete, 15 yhp
  • Kommunikation och handledning, 10 yhp
  • Kvalitetsledningssystem, 40 yhp
  • LIA operationsavdelning och dentalklinik, 20 yhp
  • LIA sterilteknisk enhet, 85 yhp
  • Mikrobiologi och vårdhygien, 30 yhp
  • Rengöring och desinfektion, 40 yhp
  • Sterilisering, 40 yhp

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som instrument- och steriltekniker på operationsavdelningar på exempelvis sjukhus, djursjukhus, vårdmottagningar samt tandvårdskliniker. Efter utbildningen till steriltekniker kommer du ha kunskap inom mikrobiologisk anatomi, vårdhygien, rengöring, desinfektion och sterilisering. Du kommer att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom sterilteknik samt underhålla och kontrollera avancerad medicinteknisk utrustning. Du har även kompetens att genomföra kvalitetssäkringar, metodförbättringar utifrån rådande regelverk.

 

Vad gör en steriltekniker?

En steriltekniker arbetar på en vårdinrättning, exempelvis ett sjukhus, djursjukhus eller en tandläkarmottagning. Där arbetar sterilteknikern med att se till så att instrumenten som används vid operationer håller god hygien. Detta görs genom att sterilisera instrumenten via olika metoder och maskiner. Ett viktigt yrke som bidrar till att minska infektioner, smittspridning och sjukdom.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Förkunskapskrav för Steriltekniker-utbildningen 2021:

För att bli antagen till denna utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

 

  • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

Välj ort