×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Vikten av god hygien och korrekta steriliserings- och desinfektionsprocesser är extremt viktigt på alla sjukhus och läkarmottagningar för att kunna upprätthålla en god vårdkvalitet och minska smittspridning och infektioner. Som steriltekniker arbetar du förebyggande med att rengöra, desinficera och sterilisera utrustningen som används vid operationer och kirurgiska ingrepp.

Förutom instrumentvård och kontroller av steriliseringsprocesser så ser du även till att verksamheten bedrivs enligt de mål och regelverk som finns uppsatta för att minimera smittspridning. Yrket passar dig som är noggrann och gillar att arbeta strukturerat och metodiskt. Dagligen hanterar du instrument och verktyg som ska plockas isär, desinficeras och monteras ihop.

Arbetet behöver personer med en kombination av kunskap inom teknik, vårdhygien och mikrobiologi för att kunna säkerställa säkra medicintekniska produkter genom desinfektion och sterilisering av bl.a. kirurgiska instrument. Därigenom kommer ni arbeta aktivt med att förhindra infektion- och smittspridning inom vård och samhälle.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera på distans 

Denna utbildning bedrivs på distans med utgångspunkt i Göteborg. Distansstudier innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten.  

Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen sex fysiska träffar i Göteborg. Genom utbildningen ingår 6 fysiska träffar vilket fördelas på 2/termin som exempelvis kan innehålla föreläsningar, studiebesök, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas. Utbildningen innehåller två LIA-kurser där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du fårarbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

 

Kurser   

 • Anatomi och instrumentkunskap, 35 yhp 
 • Examensarbete, 15 yhp 
 • Kommunikation och handledning, 10 yhp 
 • Kvalitetsledningssystem, 40 yhp 
 • LIA operationsavdelning och dentalklinik, 20 yhp 
 • LIA sterilteknisk enhet, 85 yhp 
 • Mikrobiologi och vårdhygien, 30 yhp 
 • Rengöring och desinfektion, 40 yhp 
 • Sterilisering, 40 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta inom: 

 • Sterilteknisk enhet på sjukhus
 • Operationsavdelning med sterilrum
 • Tandvårdsklinik
 • Djursjukhus 

Utbildningen ger dig bland annat kunskap och kompetens inom: 

 • mikrobiologisk anatomi 
 • vårdhygien 
 • rengöring, desinfektion och sterilisering 
 • sterilteknik 
 • avancerad medicinteknisk utrustning 
 • kvalitetssäkringar och metodförbättringar utifrån rådande regelverk 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 

Saknar du kursen ovan kan du läsa in denna hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  


Välj ort