×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Är du analytisk, strukturerad och noggrann? Lockas du av provtagning och analyser inom industri? Som laborant arbetar du i ett team där du är med och ansvarar för att identifiera, planera och genomföra provtagningar och mätningar för att sedan analysera och dokumentera resultaten.
I arbetet används olika typer av teknisk utrustning som du ansvarar för att kontrollera och kalibrera vid behov.
Dessa analyser används för att kontrollera sådant som säkerhet och kvalitet, men också för utveckling eller problemlösning. Utbildningen har en bredd som gör att du efter avslutat utbildning har en grund som lämpar sig inom en rad av industrier.
Du kan till exempel arbeta med:
 • Livsmedelsanalyser
 • Miljöanalyser som t.ex. vatten eller avfall
 • Analyser av produkter eller material
Utöver att utbildningen ger branschrelaterade kunskaper inom kemi, mikrobiologi, matematik och engelska så kommer du även få med dig viktiga kunskaper om områden såsom ackreditering, säkerhetsrutiner, arbetsmetodik och ergonomi för en säker arbetsmiljö.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studieform
Utbildningen Laborant genomförs på distans.
Utbildningen innehåller två LIA-perioder, där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser för programmet Laborant:

 •  Organisk kemi
 • Organisk kemi
 • Branschenlig matematik
 • Livsmedelskemi
 • Mikrobiologi och mikrobiologisk arbetsmetodik
 • Laboratoriemetodik och hållbarhet
 • Branschrelaterad engelska
 • Analysteknik och metoder
 • LIA 1
 • LEAN
 • Projektledning och metodik
 • LIA 2
 • Examensarbete

Bra att veta:

Utbildningen bedrivs till övervägande del på svenska, men engelskspråkig kurslitteratur är vanligt förekommande. Enstaka kurser och kursmoment bedrivs på engelska.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen har du fått kompetens inom följande:

 • Genomföra beräkningar vid statistisk utvärdering i analysarbete
 • ISO / IEC 17025 samt Good Manufacturing Practice (GMP)
 • Kalibrering och kontroll av analysinstrument.
 • Kunna hantera analytiska mätningar och kvalitetssäkra analytiska data
 • Kunna utföra analysarbete med hög kvalitet och säkerhet.
 • Kunskap om säkerhetsrutiner, regler och arbetsmetodik vid laborativt arbete och kemikaliehantering
 • Människans miljöpåverkan och organisationens hållbarhetsansvar.
 • Planera arbetsflöden i ett laboratorium enligt arbetsprocesser och utvalda projektmodeller.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Matematik 2
 • Kemi 1 eller Naturkunskap 1


Välj ort