×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Mätningstekniker utbildning

Vill du arbeta inom byggsektorn med att ta fram viktiga data för beslutsfattande? Efter vår mätningstekniker utbildning har du specialistkompetens inom byggtekniska ritningar och mätteknik och är den som tar fram mätpunkter som ligger till grund för hur en ny väg eller ett bostadshus ska kunna byggas.

Arbetet sker både utomhus på byggen där du använder dig av olika tekniska mätverktyg och inomhus framför dator där du arbetar med 3D-modeller och analyserar data. En ökad produktion inom bygg- och anläggningssektorn i kombination med ny digital teknik har skapat en stor efterfrågan på kunniga mätningstekniker.

Vår mättekniker utbildning har även ett eget kursområde som ger dig specialistkompetens inom geodesi/geodetisk mätning, även kallad planläggningsmätning, vilket är när man mäter in eller sätter ut punkter eller detaljer på marken med hög noggrannhet, ofta har du en områdesritning som du utgår ifrån. Det kan till exempel röra sig om inmätning av ett hus som en granne upplever står på sin tomt eller utsättning av en väg som skall anläggas. Vår mättekniker utbildning fyller den specialistkompetens som arbetsmarknaden starkt efterfrågar.

”…Innovativ och effektiv användning av geodata är en viktig faktor inom samhällsbyggnad. Dataanvändningen ökar, både med anledning av digitaliseringen och den ökande tillgången till öppna geodata. Konsekvenserna av kompetensbristen kan bli stora. Ökad geodatakompetens behövs för att nå målet om ett helt digitalt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen, vilket kan råda bot på bostadsbristen.”, skriver den nationella intresseorganisationen Geoforum på sin hemsida

Vår utbildning till mätningstekniker passar dig som är tekniskt lagd, som gillar att analysera siffor och att fatta datadrivna beslut. Yrkesrollen ställer även krav på kommunikations- och samarbetsförmåga då du ofta är i kontakt med andra personer inom ett byggprojekt. Efter vår mätningstekniker utbildning arbetar du som kart- och mättekniker inom bygg- och anläggningsbranschen. lantmäteri, kommunernas stadsbyggnadskontor och tekniska förvaltningar.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera på distans 

Denna utbildning bedrivs på distans med utgångspunkt i Umeå. Distansundervisning innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten.  

Utbildningen innehåller fysiska träffar
Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen totalt sex fysiska träffar som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.
 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

Gör din LIA utomlands

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa.

 

Kurser   

 • Bygg – och fastighetsteknik, byggprocess och entreprenadjuridik, 30 yhp 
 • Datahantering BIM, 50 yhp 
 • Dokumentation och regelverk för en mätningstekniker, 30 yhp 
 • Examensarbete, 25 yhp 
 • Fotogrammetri, 10 yhp 
 • Geodesi, 40 yhp 
 • Lärande i arbete, 50 yhp 
 • Lärande i arbete, 70 yhp 
 • Maskinstyrning och modellbyggande, 20 yhp 
 • Matematik och statistiska metoder, 30 yhp 
 • Miljö, kvalitet och förbättringsarbete, 20 yhp 
 • Mätinstrument, 50 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Mättekniker utbildning

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som: 

 • Kart- och mätingenjör 
 • Mätningsingenjör inom bygg och anläggning 
 • Mätningstekniker 
 • Mättekniker inom bygg och anläggning  

Du kommer ha fördjupade kunskaper inom samhällsbyggnation och byggprocessen med specialistkompetens inom geodesi och mätningsteknik. Du kommer ha färdigheter för att självständigt utföra mätningar med hjälp av geodetiska instrument och olika mätinstrument och kan bearbeta, analysera och vidarebefordra mätdata efter vår mättekniker utbildning.  

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Matematik 2 

Saknar du kursern ovan kan du läsa in denna hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  

 


Välj ort