×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Mental träning är en kurs som ingår i ämnet hälsa. I kursen får du lära dig vilka levnadsvanor och livsvillkor som är hälsorelaterade och hur dessa påverkar hälsan. Du kommer få kunskaper inom folkhälsoarbete, vanliga begrepp och teorier samt lära dig att planera, leda och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Mental träning ger dig kunskaper om människors hälsa, folkhälsoarbete samt att pedagogiskt leda människor i olika situationer. Kursen ger dig förståelse för hur människans levnadsvanor och livsvillkor påverkar hälsan och du kommer lära dig olika former av hälsofrämjande aktiviteter samt hälsoeffekterna av dessa.

Under kursen får du även lära dig vanliga begrepp och teorier inom hälsoområdet. Du kommer lära dig att planera, genomföra samt dokumentera och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter.

 

Kursen Mental träning innehåller följande:

  • Hur psykologiska faktorer påverkar prestation.
  • Stressfaktorer i vardagen samt teoretiska modeller för stresshantering
  • Aktuell forskning inom mental träning
  • Motivation och målfokus
  • Mentala avslappnings- och träningsmetoder
  • Pedagogiska modeller för handledning samt instruktion

EFTER UTBILDNINGEN

När du har läst kursen Mental träning kommer du kunna genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande aktiviteter. Du kommer ha kunskaper inom teoretiska modeller för stresshantering och i pedagogiska modeller gällande handledning och instruktion.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om kursen på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort