×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Mental träning är en kurs som ingår i ämnet hälsa. I kursen får du lära dig vilka levnadsvanor och livsvillkor som är hälsorelaterade och hur dessa påverkar hälsan. Du kommer få kunskaper inom folkhälsoarbete, vanliga begrepp och teorier samt lära dig att planera, leda och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Mental träning ger dig kunskaper om människors hälsa, folkhälsoarbete samt att pedagogiskt leda människor i olika situationer. Kursen ger dig förståelse för hur människans levnadsvanor och livsvillkor påverkar hälsan och du kommer lära dig olika former av hälsofrämjande aktiviteter samt hälsoeffekterna av dessa.

 

Under kursen får du även lära dig vanliga begrepp och teorier inom hälsoområdet. Du kommer lära dig att planera, genomföra samt dokumentera och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter.

 

Kursen Mental träning innehåller följande:

  • Hur psykologiska faktorer påverkar prestation.
  • Stressfaktorer i vardagen samt teoretiska modeller för stresshantering
  • Aktuell forskning inom mental träning
  • Motivation och målfokus
  • Mentala avslappnings- och träningsmetoder
  • Pedagogiska modeller för handledning samt instruktion

EFTER UTBILDNINGEN

När du har läst kursen Mental träning kommer du kunna genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande aktiviteter. Du kommer ha kunskaper inom teoretiska modeller för stresshantering och i pedagogiska modeller gällande handledning och instruktion.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om kursen på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Välj ort