×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

I kursen Näthandel 2 får du lära dig mer om näthandel. Du lär dig hur du ska starta och driva en nätbutik. Du lär dig också mer om den tekniska utvecklingen inom näthandel, om målgrupper och kundrelationer. Under kursens gång får du utveckla dina kunskaper om näthandel med hjälp av praktiska övningar och problembaserade uppgifter.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I kursen Näthandel 2 utvecklar du dina kunskaper om handel med varor och tjänster över Internet. Du kommer även att lära dig det du behöver veta för att starta en nätbutik.

Under kursens gång lär du dig hur du tar fram en affärsidé och profil, och hur du bedömer om affärsidén är lönsam. Du lär dig också hur man gör en marknads- och säljplan för en nätbutik, samt hur du gör marknadsundersökningar med hjälp av Internet. Kursen ger dig en inblick i hur man planerar och utformar en webbsida så att besökarna hittar vad de söker.

I kursen kommer du utveckla din förmåga att använda färdiga näthandelslösningar, samt skapa och underhålla webbplatser med näthandelsalternativ. Du kommer även få kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr näthandel, samt betydelsen av säkerhet och etik för näthandelsföretagens verksamhet.

Du utvecklar dina kunskaper om näthandel med hjälp av praktiska övningar och problembaserade uppgifter under kursens gång.

Kursen Näthandel 2 ger dig kunskaper om:

  • Affärsidé, finansiering, marknads- och säljplaner för nätbutik.
  • Affärsmöjligheter och entreprenörskap.
  • Teknikutveckling.
  • Målgrupper och kundrelationer.
  • Marknadsundersökningar med hjälp av Internet.
  • Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion.
  • Planering, utformning, start och drift av en nätbutik.
  • Datasäkerhet, etiska regler, lagar och andra bestämmelser inom området.

Bra att veta:

  • Näthandel 2 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Kurslitteraturen finns i pdf-format till kursen.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

EFTER UTBILDNINGEN

Har du utvecklat och fördjupat dina kunskaper om näthandel. Du har lärt dig det som krävs för att starta, utforma och driva en nätbutik. Du har också kunskap om bland annat datasäkerhet, etiska regler, lagar och andra bestämmelser inom området.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att läsa Näthandel 2 ska du tidigare ha läst kursen Näthandel 1.

För att ansöka om utbildning på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Välj ort