×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kurspaketet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om biologisk mångfald inom naturvård och parkskötsel. Efter avklarat kurspaket har du en ökad medvetenhet om mark- och växtskador samt om förbyggande åtgärder vid anläggnings- och skötselarbete.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avslutad utbildning kommer du att ha fått specialiserade kunskaper om/i:

 • Biodiversitet och artbegrepp
 • Hotfaktorer mot biologisk mångfald
 • Landskapsekologi
 • Praktisk naturvård
 • Offentliga miljöer och bostadsgårdar
 • I skötsel och drift av tätortsnära natur utifrån hållbarhetsperspektiv
 • Miljölagar, regelverk och globala mål
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Du kommer också att kunna:

 • identifiera hot och problem kring biologisk mångfald
 • utföra praktisk naturvård inriktad på biodiversitet och ekologisk resiliens
 • välja/rekommendera skötsel, underhåll och åtgärder för att stimulera biologisk mångfald
 • arbeta hållbarhetsinriktat både i planering, åtgärder och rekommendationer
 • bevara och utveckla möjligheter till ökad biologisk mångfald i parkmiljö och tätortsnära natur

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

 • 2 års heltidsarbete från skötsel, planering eller förvaltning av grönytor.


Välj ort