×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kurspaketet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om biologisk mångfald inom naturvård och parkskötsel. Efter avklarat kurspaket har du en ökad medvetenhet om mark- och växtskador samt om förbyggande åtgärder vid anläggnings- och skötselarbete.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avslutad utbildning kommer du att ha fått specialiserade kunskaper om/i:

 • Biodiversitet och artbegrepp
 • Hotfaktorer mot biologisk mångfald
 • Landskapsekologi
 • Praktisk naturvård
 • Offentliga miljöer och bostadsgårdar
 • I skötsel och drift av tätortsnära natur utifrån hållbarhetsperspektiv
 • Miljölagar, regelverk och globala mål
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Du kommer också att kunna:

 • identifiera hot och problem kring biologisk mångfald
 • utföra praktisk naturvård inriktad på biodiversitet och ekologisk resiliens
 • välja/rekommendera skötsel, underhåll och åtgärder för att stimulera biologisk mångfald
 • arbeta hållbarhetsinriktat både i planering, åtgärder och rekommendationer
 • bevara och utveckla möjligheter till ökad biologisk mångfald i parkmiljö och tätortsnära natur

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

 • 2 års heltidsarbete från skötsel, planering eller förvaltning av grönytor.


Välj ort