×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kursen med titeln ”Mångfaldsinriktad naturvård i gröna branschen” vänder sig till dig som jobbar i urban miljö med park och grönytor som vill utveckla den biologiska mångfalden i stadsmiljö.

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom biologisk mångfald inom naturvård, parkskötsel och planering av detta. Efter genomgången kurs har du fått en ökad medvetenhet om mark- och växtskador och förbyggande åtgärder vid anläggning och skötsel.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avslutad utbildning kommer du att ha fått specialiserade kunskaper om/i:

 • Biodiversitet och artbegrepp
 • Hotfaktorer mot biologisk mångfald
 • Landskapsekologi
 • Praktisk naturvård
 • Offentliga miljöer och bostadsgårdar
 • I skötsel och drift av tätortsnära natur utifrån hållbarhetsperspektiv
 • Miljölagar, regelverk och globala mål
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Du kommer också att kunna:

 • identifiera hot och problem kring biologisk mångfald
 • utföra praktisk naturvård inriktad på biodiversitet och ekologisk resiliens
 • välja/rekommendera skötsel, underhåll och åtgärder för att stimulera biologisk mångfald
 • arbeta hållbarhetsinriktat både i planering, åtgärder och rekommendationer
 • bevara och utveckla möjligheter till ökad biologisk mångfald i parkmiljö och tätortsnära natur

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

2 år heltid. Praktisk och/eller teoretisk yrkeslivserfarenhet från skötsel/planering/förvaltning av grönytor, tätorts nära natur.


Välj ort